Agenda

Hela världen tittar på Sverige och Nordens arbete med hållbarhetsfrågor inom it. Ingen annanstans ställer konsumenter och inköpsorganisationer lika höga krav när det gäller miljömässig och social hållbarhet kopplad till it.

Torsdag 5 juli

13.30-14.20 Konfliktmineraler i Kongo - Hur kan transparens fungera som en drivkraft för hållbar utveckling? 

Transparens är en särskilt viktig förutsättning för att adressera problematiken av konfliktmineraler som används i it-utrustning.   

Den flerfaldigt prisade kirurgen Dr Denis Mukwege ser dagligen bevis för de negativa effekterna av handeln med konfliktmineraler. Nu utmanar han branschen kring de insatser som krävs för att stoppa brotten mot mänskliga rättigheter kopplade till konfliktmineralshandeln.  

14.20-15.15 Hållbara leverantörskedjor - Hur driver olika aktörer i branschen transparens inom leverantörskedjorna?

I januari 2018 pekade några av Nordens största kunder ut transparens som det viktigaste fokusområdet och en förutsättning för en hållbar utveckling inom it-branschen 

Dell EMC berättar hur transparens och dess effekter funkar i praktiken för ett ledande märke i branschen.  

Compal, underleverantör till de största tillverkarna i it-branschen, är för första gången i Sverige för att möta svenska inköpare och berätta om sitt arbete med att efterleva kundernas krav och förväntningar produktion i Asien och de konkreta effekterna på affären, medarbetarna, miljön och samhället.   

15.15-15.35 Fika

15.35-16.25 Vad säger ASFs hållbarhetsrapport och hur skapar den effekt i branschen? 

Advisory Board och Responsible Business Alliance diskuterar kring ambitionen för transparens samt planen för att ta vidare rekommendationerna i Atea Sustainability Focus Report till hela leverantörskedjan.  

Global Reporting Initiative berättar om global rapportering och trender för transparens i olika branscher. 

16.25-16.55 Paneldebatt - Hur gör vi skillnad på riktigt? 

En sakkunnig panel diskuterar och debatterar vikten av transparens. Hur hittar vi balansen mellan krav och verklighet? 

En mixad panel som representerar branschen, kunder och samhällsaktörer diskuterar hur branschen bör mäta, följa upp och kommunicera effekterna till marknaden samt vilka insikter inköpare kan nyttja som kravställande verktyg.

16.55-17.15 Vart är vi på väg?  

Johan Falk, reder ut var vi står idag och förklarar de globala utmaningar som vi står inför. Vad krävs av it-branschen? 

19.30-23.00 ASF-mingel på Kallis

Mattias Goldmann, en av Sveriges mest energiska debattörer inom klimat, transport och migration, talar under Ateas middagsmingel på Kallis. 

 

Fredag 6 juli  Parallella workshops - Globala målen

08.30-09.30

SDG 12 - Hållbar konsumtion och produktion
Hållbar produktion med Louise Koch (Dell EMC)

SDG 12 - Hållbar konsumtion och produktion
Återanvändning och återvinning med Joel Lindquist och Joachim Aronsson (Atea)

 

09.45-10.45

SDG 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
"Capacity building" av fabriker med Madeleine Berghram (HP)

SDG 13 - Bekämpa klimatförändringen
Att minska branschens CO2-utsläpp i produktion genom innovation med Thomas Hedin (Lenovo)

 

11.00-12.00

SDG 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Effekter av "social audits" med Louise Koch(Dell EMC) och Deborah Albers (RBA)

SDG 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar innovation och infrastruktur ur ett mjukvaru-perspektiv, med Helle Frank Jul-Hansen (VMware)

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer