Laddar meny

Led arbetet med skolans digitalisering

Atea erbjuder ett unikt ledarutvecklingsprogram - Förändringsledning i Skola (FLIS) tillsammans med INDEA. Ett tydligt fokus ligger på förändringsledning i organisationer i allmänhet och i skolans värld i synnerhet. Utbildningen är i internatsform vid fyra tillfällen under 2017 och 2018.

16 nov
Sigtuna

Vi har en bakgrund i skolan och kan IKT och lärande. INDEA består av seniora organisationskonsulter som jobbat med förändringsledning och ledarutveckling, utifrån värderingarna insikt, delaktighet och ansvar. Tillsammans erbjuder vi ett unikt program för ledarskap i förändring.

Det krävs ett tydligt ledarskap för att få med alla medarbetare in i den förändringsprocess som är nödvändig för att skolan ska utveckla det pedagogiska arbetssätt som utnyttjar den moderna teknikens fulla potential. Som ledare får du verktygen som behövs för att iscensätta en modern skola.

Mål och syfte

Du kommer efter genomfört program att:

Lärande

 • Känna dig bekväm med att arbeta med modern teknik i ditt ledarskap för att kunna leda som du lär.
 • Ha en ökad förmåga att leda människor i förändring med hög grad av delaktighet

Implementering

 • Ha genomfört en analys av nuläget på den egna skolan för pedagogisk utveckling kopplat till innovativa undervisningsmetoder
 • Ha tagit fram en egen förändrings- och implementeringsstrategi kopplat till teknikinförande och ändrade undervisningsmetoder
 • Ha skapat förutsättningar för användandet av nya medier ska kunna genomsyra skolans lärandesystem

Nätverkande och ”dela-kultur”

 • Ingå i nätverk och coachgrupper för erfarenhetsutbyte med andra skolledare i samma utvecklingsprogram
 • Ha inventerat och dokumenterat ”best practise” där lärande sker med hjälp av moderna undervisningsmetoder

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som arbetar i ledande position inom skola. Du är skolledare, IKT-strateg, verksamhetsutvecklare, it-samordnare eller motsvarande. Oavsett titel har du ett uppdrag att utveckla skola eller förskola för att möta barns/elevers behov av tidsenlig undervisning med de bästa förutsättningar för lärande.

Upplägg

Ledarutvecklingsprogrammet genomförs under sju dagar som fördelas på fyra tillfällen.

 1. 16-17 november 2017
 2. 6-7 februari 2017
 3. VT 2018, ej datumsatt
 4. VT 2018, ej datumsatt (obs - endast en dag)

Plats

Utbildningen sker på Hotell Kristina, Sigtuna.

Logi och middag

Du bokar ditt boende och kvällens middag själv på info@hotellkristina.se. Logi och middag betalas av deltagaren separat på plats eller via faktura från hotellet.

Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag den 1 november 2017.

 

Anmälan
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer