Är du digitalklar?

Regeringens digitaliseringsstrategi är högaktuell inom svensk skola. Utmaningarna med att uppfylla strategin är många, men möjligheterna till utveckling är desto fler. Är din skola redo? Nu finns det ett verktyg som hjälper dig att förstå var ni som skolledning bäst riktar ert fokus.

För att underlätta och tydliggöra vad som kommer krävas i arbetet med att digitalisera skolverksamheten har Atea tagit fram ett verktyg som tar reda på hur nuläget ser ut. Under ett samtal guidas du genom sju nyckelområden där du får skatta din verksamhet. Efteråt har du en tydlig överblick vart du bör lägga ditt fokus för att uppnå digitaliseringsstrategin.

Digitalisera din skola med vårt verktyg DigitalKlar

Digitalklar är ett appbaserat verktyg som används tillsammans med Atea.

Genom att gå igenom de sju nyckelområdena får du en förståelse för din verksamhets utmaningar.

Genomgången tar ungefär en halvtimme och är kostnadsfri.

Du får med dig en grafisk överblick för din skolas nuläge kopplat till regeringens digitaliseringsstrategi, samt en tydlig målbild av vad din skola bör fokusera på framöver.

Läs vår sammanfattning av regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Säkerhet

Digitalt hållbart ledarskap

Digitalt innehåll

Digital kompetens och programmering

Infrastruktur, teknisk- och pedagogisk support

Digitala enheter

Effektivitet och integration

Varför skapade vi Digitalklar?

- Gemensamt för de som hittills testat verktyget är att skolorna verkar vara något bättre på att tillgodose kravet på antal digitala enheter i skolan, men mindre trygga när det kommer till kompetens kring programmering och säkerhetsfrågor. Men vi har också konstaterat att svenska skolor inte är riktigt där de borde vara när det kommer till digitalisering och att alla har något att jobba på, säger Örjan.

Örjan Johansson
Chef Skola
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer