Laddar meny

Optimal uppkoppling för fordon i rörelse

Har du medarbetare som förflyttar sig mellan olika geografiska positioner, som ständigt måste vara uppkopplad mot bästa möjliga tillgängliga datanätsalternativ, och kunna kommunicera utan avbrott till, från och mellan fordon?

Det här är ett exempel på en it-lösning som kan hantera olika typer av datanät/kommunikationsmedier, så som WLAN, 3G, CDMA, VSAT, och anpassa sig till vad som finns tillgängligt där fordonet (fartyget, bilen, lastbilen etc) befinner sig för stunden.

Den väljer per automatik det datanätsalternativ, som där och då, har bäst tillgänglighet, högst kvalité och störst överföringskapacitet. I takt med att fordonet förflyttar sig sker en mer eller mindre omedelbar växling mellan de olika datanätverken, en för användaren omärkbar förändring men som möjliggör ständig uppkoppling med bästa möjliga bandbredd och tillgänglighet.

Fördelar 

 • Stabil uppkoppling
  Du får en intelligent kommunikationslösning som smidigt växlar mellan olika kommunikationsmedier, som alltid väljer det alternativ med bäst tillgänglighet, högst kvalité och störst överföringskapacitet, och som lastbalanserar genom att använda flera kommunikationsmedier samtidigt.
 • Rätt hårdvara för krävande miljö
  Den miljö där kommunikationsutrustningen används är många gånger krävande. Vi använder hårdvara som är speciellt framtagen för att hantera krävande miljöer så som yttre påverkan (värme, kyla, fukt, vibrationer etc) och tillgängligt utrymme.
 • Lägre driftkostnader
  Dina löpande driftkostnader minskar, detta framför allt p.g.a. att dina service- och supportkostnader blir lägre, men också eftersom denna lösning automatiskt väljer kommunikationsmedia utifrån kostnad.
 • Hög säkerhet
  All datatrafik krypteras oavsett vilket kommunikationsmedia som används, vilket gör det lättare att uppfylla lagar och förordningar.
 • Stora optimeringseffekter - ökad dataöverföringskapacitet
  Lösningen möjliggör överföring av större mängd data, vilket också öppnar upp för nya användningsområden så som att skicka över realtidsdata (video) vilken visar omgivningen där fordonet befinner sig. Samtidigt minskar mängden data på respektive kommunikationsmedia betydligt, detta märks framförallt på de långsamma kommunikationsmedierna (VSAT/CDMA), där vi sett optimeringseffekter på upp mot 90 %.
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer