Laddar meny

Kontrollerad utrullning av hårdvara

Hur var det nu, har vi bytt eller ska vi byta? Händer det er också, att ni tappar kontrollen över verksamhetens it-utrustning? Har ni en livscykelstandard att förhålla er till, men ingen avsatt tid för att hantera hårdvarubyten eller uppdatera inventariesystemen?

Detta exempel bygger på en metod ursprungligen framtagen för landstinget att hantera livscykelprocessen för it-hårdvara. Den kan med fördel tillämpas i alla företag, organisationer (privata och offentliga) oavsett bransch som är i behov av en kontrollerad utrullning av hårdvara.

Det här är ett exempel på en metod för att på ett effektivt, strukturerat och kontrollerat sätt byta it-utrustning av olika slag. Den interna produktlivscykeln hanteras sällan som en del av kärnverksamheten och riskerar därför ofta att nedprioriteras, vilket resulterar i bristfälliga rutiner och dålig koll på organisationens utrustning.

Med verktyg och processer som är anpassade för effektiv livscykelhantering kan verksamheten säkerställa ett så smidigt byte som möjligt, att livscykelstandarden efterlevs och att inventariesystemen uppdateras korrekt. I samband med att hårdvara byts ut får organisationen dessutom tydlig och sammanhållande information och verksamheten påverkas minimalt av förändringen.

Kontrollerad utrullning av hårdvara/produkter

Fördelar

  • Får kontroll på utrustning och kostnader
  • Säkerställer livscykelstandarden (ex ha datorer inom garanti)
  • Överför ansvaret gällande hårdvarans Coreinformation, från it till verksamheten (modell, antal, placering, kontaktperson, applikationer, avvikelser)
  • Tar hänsyn till verksamheten – ökad information och minimal påverkan
  • Realtidsuppföljning
  • Byte med optimerad effektivitet - med hjälp av förkonfigurerad hårdvara och direktavläsning av utrustning

 

Mer information
Johan Pettersson
Projektledare, IT-Management
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer