Laddar meny

Implementera ny teknik och förändra befintligt arbetssätt

Står du inför en teknikomvandling i din organisation? Många gånger kan grunden för en lyckad implementation där ett förändrat arbetssätt krävs eller är önskvärt, ligga i en kartläggning av kompetens och infrastrukturella funktioner. För att lyckas med en större förändring behövs ofta utbildning som leds av utbildare med god kännedom om verksamheten.

Detta exempel bygger på en utbildning för skolledningen där kartläggning av IKT ingick men kan med fördel även tillämpas i verksamheter och organisationer som är i behov av att kartlägga den kompetens och it-miljö som finns, och som vet att de behöver förändra sitt arbetssätt.

Det här är ett exempel på en kartläggning för organisationer och företag som står inför en större förändring av arbetssätt kopplat till digitalisering.

När skolledningen på en skola beslutade att införa digitala enheter i undervisningen insåg de snart att den nya tekniken skulle ställa nya och andra krav på såväl infrastruktur som på den pedagogiska personalens och skolledningens kompetens. De såg att det var nödvändigt att identifiera utvecklingsområden, men även vad som redan fanns på plats och vad som behövdes förstärkas. Det var viktigt att definiera i vilken utsträckning den pedagogiska personalen ansåg att kollegiet behärskade de områden som en ökad digitalisering för med sig.

Lösning 

Lösningen blev en utbildning för skolledning där kartläggning av IKT (IKT = Informations- och Kommunikationsteknologi) ingick. Genom kartläggningen och skolledningen en klar uppfattning om vilken kompetens och vilka förutsättningar som fanns inom tre fokusområden: 

  1. Arbetsmiljö och IKT
  2. Elevers och lärares arbete med IKT
  3. Rektor och ledning  

Resultat

Med kartläggningen som bas gjordes en analys där mål sattes för verksamheten. Målen sattes av skolledningen tillsammans med lärarna för att involvera dem och skapa delaktighet. Utifrån målen skapades en handlingsplan med aktiviteter för att uppnå målen.  

En uppföljande kartläggning skedde efter ett antal år för att ta reda på önskad förflyttning skett. Uppföljningen visade en markant och tydlig förflyttning i samtliga av mätningens tre fokusområden. Genom att identifiera nuläget för infrastruktur och kompetens bland personal blev teknikinförandet lyckat och ledde till ett förändrat arbetssätt för både lärare och elever. Utan denna lösning hade implementationen troligtvis lett till en sämre undervisning och en lägre måluppfyllelse för elverna, än innan teknikinförandet.

It i skolan

Vi erbjuder stöd till skolor som drar nytta av digitaliseringens möjligheter för att ge bästa tänkbara utbildning för Sveriges elever.

Läs mer om vårt erbjudande

Niclas Jönsson
Verksamhetsutvecklare Skola
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer