Laddar meny

Effektiv planering via video

Har du medarbetare vars planeringsarbete kräver en frekvent dialog med andra enheter, företag eller organisationer på skilda platser? Är restiden till och från olika platser en utmaning för att hinna hantera förväntat antal ärenden?

Det här är ett exempel på en it-lösning där två eller flera parter kommunicerar via video istället för att mötas fysiskt.

För vem passar detta

Detta exempel bygger på en videolösning ursprungligen framtagen för kommunens vårdplanering, vilken med fördel kan tillämpas av myndigheter, kommuner, företag eller organisationer oavsett bransch, vilka är i behov av att se över sin möteskultur och effektivisera sin ärendehantering mellan enheter eller organisationer

Medarbetare som dagligen samverkar med personer utanför sin egen arbetsplats, vars gemensamma agenda kräver ett möte för att hantera och planera inkomna ärenden, upplever ofta stor stress. Arbetsdagarna är långa, resorna mellan arbetsplatserna är tidskrävande och medför allt för ofta långa ledtider per ärende. Detta drabbar i sin tur också tredje part så som patient, klient, sökande, konsument etc, i form av långa väntetider och/eller ekonomiska förluster för individen, samhället, organisationer eller företag.

I många fall kan det fysiska mötet ersättas av ett videomöte. Att mötas via video är enkelt, vi kan hantera fler ärenden under kortare tid med samma utfall och samtidigt hitta en mer balanserad arbetssituation.

Effektiv planering via video

Resfria möten

Vi sparar framför allt tid, men också pengar och miljö, på att mötas via video istället för att resa mellan olika platser och hålla fysiska möten.

Kortare ledtider

  • Arbetsprocessen för respektive ärende effektiviseras.
  • Tiden för ett videomöte är generellt kortare än ett fysiskt möte.
  • Tidigare restider kan nyttjas för att hålla fler möten/hantera fler ärenden per dag

Mindre stress

  • Möjligheten att planera sin tid bättre skapar förutsättningar för mindre stressiga dagar.
  • Färre resor, mer effektiv arbetstid ger en mer balanserad arbetssituation.
  • Kortare ledtider reducerar vanligen inre stress mot tredje part.

Kortare väntetider 

Snabbare ärendehantering medför också kortare väntetider/ kötider för tredje part, och eventuella efterföljande vård, åtgärder, processer, åtaganden etc påskyndas.

Lägre kostnader 

Minskade resekostnader, effektivare arbetsdagar med snabbare ärendehantering och tidigare efterföljande åtgärder medför vanligen lägre ekonomiska kostnader, vilka annars kan drabba individen, samhället, organisationer eller företag.

Mer information
Emma Hallin
Product Manager
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer