Laddar meny

Effektiv närvarokontroll på arbetsplatser

Är du verksam inom till exempel byggbranschen? Har du kontroll på all personal som rör sig inom verksamhetens anläggningar? Idag finns det ett lagkrav på att du ska ha en elektronisk personalliggare för att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen. Men det handlar också om att förbättra säkerheten och arbetsmiljön på anläggningen.

Det här är ett exempel som bygger på en lösning för elektronisk personalliggare och närvarokontroll framtagen för Vattenfall vattenkraft.Lösningen har tagits fram för att effektivisera närvarokontroll på arbetsplatser efter att skatteverket introducerade ett lagkrav januari 2016 på elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser. Hittills har närvarokontroll ofta skötts manuellt vilket har inneburit att personal på driftcentralen tvingats lägga tid på att följa upp närvaro istället för att arbeta med sina primära arbetsuppgifter.

Då en elektronisk personalliggare hanterar personuppgifter är det viktigt att lösningen efterlever GDPR-förordningen. Du får också bättre kontroll på vilka som befinner sig på anläggningen vilket är viktigt både ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt. För att efterleva lagkraven, slippa böter samt minska på arbetsbelastningen på driftcentralen för närvarokontroll kan vi med lösningen ”Effektiv närvarokontroll på arbetsplatser” effektivisera arbetet. Lösningen kan anpassas till verksamhetens processer, arbetssätt och personal för att ge bästa möjliga stöd i arbetet.

Elektronisk personalliggare

Uppfyller skatteverkets lagkravEfterlever dataskyddsförordningen GDPR

Registrera närvaro oberoende av enhetstyp eller operativsystem

Närvarokontroll

Förbättrad säkerhet och arbetsmiljö

Bättre kontroll på var personal befinner sig

Frigör tid för driftcentralen

Enkelhet

Mobil-lösningAnpassad till verksamhetens processer

Molnbaserad tjänst

Mer information
Erik Karlsson
Produktägare
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer