Laddar meny

Effektiv mät- och datainsamling via fordon

Behöver du samla in data från mätare, givare och sensorer över ett större geografiskt område, där radiokommunikationen i befintlig infrastruktur inte räcker till? Kanske behöver du en ny kommunikationslösning med högre överföringskapacitet?

Förklaring

Detta exempel bygger på en kommunikationslösning ursprungligen framtagen för automatisk avläsning av kommunala vattenmätare, men kan med fördel tillämpas i alla företag, organisationer oavsett bransch som är i behov av att förlänga kommunikationsmöjligheterna i befintligt nätverk, öka överföringskapaciteten och/eller placera sina insamlingsenheter på fordon i rörelse.

Det här är ett exempel på en kommunikationslösning med hög överföringskapacitet, som möjliggör nya flexibla och kostnadseffektiva tillämpningar och som förlänger ditt befintliga nätverk till fordon i rörelse.

Ett fordon kan exempelvis användas som en mobil insamlingspunkt och på kort distans kommunicera med olika mätare, givare och sensorer via radioteknik. All data som samlas in skickas vidare via den krypterade uppkopplingen till databaser på det interna nätverket för statistik, debitering etc.

Effektiv mät- och datainsamling via fordon 

Fördelar

 • Snabbt och billigt
  • Du behöver inte ta hänsyn till utbyggnad av den fasta infrastrukturen - effektiv utrullning, stora besparingar initialt och lägre kostnader över tid.
  • Du kan hantera olika verksamheters datatrafik i en kommunikationslösning – kostnadseffektiv service och support.
 • Säkert
  • Lösningen använder olika kommunikationsmedia (3G, 4G, WLAN, satellit) för att etablera krypterade kommunikationsuppkopplingar.
  • På en och samma förbindelse kan flera olika verksamheters logiska nätverk samsas och säkerhetsmässigt segmenteras från varandra.
 • Flexibelt
  • Förlänger ditt befintliga nätverk till såväl fasta som mobila punkter.
  • Uppkopplingen till det interna nätverket kan nyttjas för olika ändamål – datainsamling, skicka/ta körordrar (från dator i fordonet), avrapportera genomförda serviceuppdrag etc.
  • Möjliggör gps-positionering av fordon i rörelse.
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer