Laddar meny

Effektiv hantering av uppdrag, fordon och tidrapporter

Har du medarbetare som arbetar mobilt och vars fysiska arbetsplats är ett fordon? Ser du möjligheterna i att digitalisera hantering av tidrapportering, uppdragsfördelning, logistik och fordonservice? Kan dina förare anpassa sig till nya processer, surfplattor och enklare appar?

Det här är ett exempel på en applösning som bygger på de tre modulerna; tidrapportering, uppdragshantering och fordonshantering.

Lösningen har ursprungligen tagits fram för att effektivisera och kvalitetssäkra administrativa processer och rutiner för förare och av fordon, i syfte att minska kostnader och få en bra överblick över verksamheten. Att digitalisera arbetsprocesserna ger oss också tillgång till ny data om fordonets rutter, stoppställe, tidpunkter etc, variabler vi kan mäta, jämföra och analysera.

Rapporter används som underlag till kostnadsbesparande utbildningar, underhåll av fordon, andra förebyggande åtgärder och ökad leveranskvalité. Det handlar kort och gott om vad vi gör med den information vi får, möjligheterna är oändliga.

Effektiv hantering av uppdrag, fordon och tidrapporter

Enkel, snabb och säker administration

  • Föraren rapporterar själv sin tid direkt i systemet via app/surfplatta. Risken för fel minimeras och administrationen för både förare och administratör minskar.
  • Föraren får uppdrag och ordrar via app/surfplatta och kan ta del av bifogade dokument.
  • Nödvändig information inhämtas per automatik i realtid från olika källor och presenteras på dashboards.

Mäta, jämföra och analysera data

  • Alla händelser ute i fordonet registreras och lagras bl a förare, fordon, GPS-position, rutt, stoppställe, tidpunkt, volymer, lastning, lossning, och viss data så som bensinförbrukning kan föraren själv registrera manuellt. Genom att bearbeta och jämföra data kan vi ex mäta effektiviteten för varje fordon.
  • Den nya databanken genererar ny typ av statistik och rapporter, där vi bl a kan upptäcka avvikelser.
  • Genom att analysera och tolka data skapas flera förebyggande åtgärder för både förare och fordon.

Kontroll och uppföljning

  • Daglig rapportering direkt i systemet ger underlag för kontinuerlig uppföljning och kontroll internt/externt.
  • Kopplingar till andra befintliga system så som affärssystem skapar nya möjligheter att följa upp verksamhetens lönsamhet.
  • Systemet håller koll på besiktningstider och fordonens besiktningsstatus, det hjälper verkstaden att göra rätt prioriteringar.
Mer information
Leif Genberg
Produktägare
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer