2020-10-28

Utbyte mellan näringsliv och skolväsende nödvändigt för att framtidsrusta eleverna

Ateas webinar The 21st Century workforce samlade 500 skolledare och pedagoger som var nyfikna på att höra näringslivets syn på det innovativa och framtidsorienterade samhälle som omger oss. Seminariet bjöd på många spännande diskussioner och insikter kring hur skolväsendet kan rusta eleverna för att möta omvärlden.

2 män sitter i en studio och pratar

Eftersom representanter från skolan sällan har möjlighet att möta näringslivet i praktiken och skolväsendets bild av framtidens yrkesliv ofta skiljer sig åt från näringslivets tankar om utveckling och arbetskraft bjöd Atea in ledare och influencers från Apple, Microsoft, Dell, Amazon Web Services och Area Academy. Under en halvdag fick skolledare och pedagoger lyssna på hur dessa innovativa företag ser på framtidens arbetsmarknad, kulturer kring förändring samt hur skolväsendet kan bidra för att hjälpa sina elever att integreras i ett arbetsliv som ständigt transformeras.

Vikten av att bli "framtidskompetent”

Representanterna från företagen var eniga i att kunskaper och erfarenheter som radas upp i ett CV inte längre har lika stor betydelse som det haft förut. I stället blir det viktigare att ha potential att utvecklas och att vara bekväm i en värld som förändras i allt snabbare takt.

Det blev tydligt att det är kompetenser som kreativitet, problemlösning, entreprenörsanda, samarbetsförmåga och nätverkande som kommer att premieras i det arbetsliv som eleverna kommer möta efter skolan.

”Jag har insett att det inte bara är faktakunskaper som räknas. Vi måste förbereda eleverna för olika typer av yrken genom att träna framtidskompetenserna.”

— Skolledare

E-sport tränar framtidskompetenser

Ett sätt att träna framtidskompetenser som teamwork, språkutveckling och kreativitet är genom e-sport. Det menade Tommy Ingemarsson som driver Area Academy, ett av världens mest framgångsrika företag inom e-sport. Han uppmuntrade skolledarna och pedagogerna att ta denna sport på allvar för att få en förståelse för hur den kan bidra till elevernas digitala kompetens.

”Nyväckt intresse och tankar kring hur e-sport kan hjälpa med digitaliseringen i skolan för att höja, engagera och motivera utvecklande av elevers digitala kompetens.”

— Deltagare

Viktigt att våga prova

I de innovativa företagen är det viktigt att våga misslyckas i syfte att skapa innovation. Detta hör inte till vanligheterna i skolvärlden. Men enligt är det bra om eleverna tidigt lär sig att våga misslyckas och pröva nya saker. På så sätt kommer de att förberedas för det som idag är verklighet i ett samhälle med exponentiell utveckling.

Samarbete behövs mellan näringsliv och skola

I en undersökning som gjordes efter webinaret framkom att eventet gav insikter i att samarbetet mellan skolvärlden och näringslivet är värdefullt och det behövs en större transparens mellan det som händer inom skolans fyra väggar och det som händer hos företagen.

”Det är hur vi ska göra det faktiska arbetet ute på skolorna tillsammans med företagen som är nyckeln för att lyckas skapa förståelse hos eleverna, och det redan från förskolan.”

— Deltagare