Tillbaka till Digitalisering i skolan
skola strategi Digitalisering i skolan

Strategi

Bild

Målbildsarbete

Att definiera ett tydligt nuläge är viktigt för att kunna identifiera hur målet, samt vägen dit, ser ut. Vi bidrar gärna med förstudier och genomlysningar av olika slag så att våra kunder kan fatta väl grundade beslut. En av Ateas styrkor är det spektrum av olika kompetenser vi kan ställa upp med för våra kunders räkning. Vi kan sätta samman team för alla behov inom som har med it och skola att göra. Våra verksamhetsutvecklare, it-arkitekter, nätverksspecialister, säkerhetsspecialister och itprojektledare, för att nämna några, är till för er. Kontakta oss för att diskutera era utmaningar så designar vi en lösning som passar just era behov.

Läs artikeln "Strategiskt arbete tillsammans med Uppsala kommun"

Kartläggning och analys av användning av IKT i skola och förskola

Ateas verksamhetsutvecklare stödjer huvudmän och skolledare med kartläggning av hur IKT används i undervisningen och i ledarskapet hos rektorer och förskolechefer. Nulägesanalysen ligger sedan till grund för planering av utbildningsinsatser under längre perioder.

Läs mer

Bild

Vill du veta mer om hur vi kan stötta dig strategiskt?

?
?

Tillbaka till Digitalisering i skolan
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer