Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digitalisering i skolan

IKT-kartläggning för skola

Senaste årens IT-satsningar i skolan debatteras allt mer. Idag vet vi att tekniken i sig själv inte förbättrar resultaten i skolan utan det krävs en hel del kompetensutveckling för lärare och rektorer för att nyttja tekniken på bästa sätt. För att kvalitetssäkra utvecklingen genomför vi en nulägesanalys i skolans verksamheter för att identifiera i vilken utsträckning innovativa undervisningsmetoder används idag.

Vad innebär kartläggningen?

Nulägesanalysen identifierar önskat läge och tillsammans med skolledarna ritar vi upp kartan för hur vägen dit ska se ut samt vilka insatser som behöver göras för att ni ska nå önskad effekt.

Genom att göra en kartläggning som visar vilka styrkor och utvecklingsområden den aktuella skolan har vid mättidpunkten får man ett underlag som ger grund till vidare kompetensutveckling och utvecklingsområden. Syftet är också att lärare och rektor svarar på samma frågor och att resultatet speglar likheter och olikheter i rektor och lärares syn på frågorna.

Vår rekommendation är att arbeta med Atea Skolas, SKL:s eller EU-kommissionens kartläggningsverktyg.

För att mäta effekterna av de planerade utbildningsinsatserna utifrån en initial kartläggning, så finns möjlighet att genomföra mätningen igen efter ett år till tre år. Utifrån resultatet görs vid behov korrigeringar i utbildningsplanen.

Tre fördelar med IKT-kartläggning

 

Nulägesanalys

Identifierat nuläge, önskat läge och en plan framåt

 

Samsyn

Kartläggningen skapar en samsyn för lärare och skolledare, vilket underlättar i det fortsatta arbetet

 

Uppföljning

Resultaten följs förslagsvis upp efter ett år

Tillbaka till Digitalisering i skolan
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer