Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digitaliseringen av nationella prov

Vad krävs för att förbereda inför de digitala nationella proven?

Från och med våren 2023 kommer de nationella proven i skolan att skrivas digitalt. En viktig fråga att lösa innan dess, för alla Sveriges huvudmän, är hur man ska kunna garantera att rätt elev får tillgång till rätt prov, vid rätt tillfälle. Vi intervjuade vår kollega Johan Kåvestam från Ateas it-arkitektsgruppering för att få hans perspektiv på de tekniska förutsättningarna.

I din roll och med din spetskompetens inom inloggning och federationsfrågor har du varit med på Swedish Edtech Industrys medlemsmöte tillsammans med Skolverket och Internetstiftelsen. Kan du berätta mer om dialogerna och frågorna som diskuteras just nu?

De frågor som diskuteras mest intensivt just nu i detta forum handlar till stor del om synkronisering av identitetsinformation. För att kunna skriva eller administrera prov i skolverkets provtjänst för nationella prov måste elever och skolpersonal få en identitet i provtjänsten. Huvudmännen skall då tillse att relevant data sammanställs och på ett automatiserat och säkert sätt transporteras till provtjänsten. Detta är mer komplext än vad det kanske låter som och innefattar en hel del utredningsarbete kring vilken data som finns i vilket system samt hur man tekniskt bör gå tillväga för att interagera mod provtjänsten.

Att förbereda för de Digitala Nationella Proven innebär ett samarbetsprojekt mellan huvudmännens IT-avdelningar och skolans pedagogiska verksamhet. På vilket sätt kan en Atea vara till stöd under detta projekt?

Vi på Atea har lång erfarenhet av både den teknik som är en förutsättning för ett lyckat resultat och av att hjälpa den pedagogiska verksamheten med de utmaningar de ställs inför när det gäller digitalisering. Min uppgift som IT-arkitekt är att fungera som en brygga mellan tekniken och de mer verksamhetsnära frågor som förberedelserna kräver. Atea har representanter i de nationella forum som regelbundet avhandlar frågeställningar och får ny information ifrån samtliga intressenter, vilket gör att vi alltid har koll på nya och förändrade krav som kommer ifrån Skolverket under projektets gång.

Finner du likheter mellan detta projekt som Sveriges skolor står inför med andra projekt som andra branscher stått inför?

Nej, egentligen inte. Detta är ett landsomfattande projekt och som jag ser det, hittills det enda i sitt slag när det gäller att digitalisera offentlig verksamhet. Man kan inte välja att stå utanför och fortsätta i gamla analoga fotspår eftersom det inte finns något sådant alternativ.

Vilka frågor under detta projekt anser du är särskilt viktiga att identifiera och prioritera i sitt arbete just nu?

Identitetsfrågan är tveklöst den som är mest komplex och dessutom helt grundläggande för att komma vidare i sitt arbete. Tekniken är, även i denna fråga är sekundär, den biten löser vi alltid, nu handlar det om att identifiera och säkerställa sina informationskällor och staka ut sin plan framåt för hur denna information skall flöda genom organisationen. Men det finns många andra viktiga frågor så som att säkra upp sin nätverkskapacitet och täckning för att möjliggöra till exempel strömmad video ifrån en hel årskurs samtidigt ute på skolorna, kompetens för lärare, att elever har datorer som möter kraven osv.

Ser du några specifika områden just nu som kan innebära svårigheter för huvudmännens arbete kring sin förberedelse?

Den största utmaningen just nu är att det är så många olika områden där det måste säkerställas att man möter kraven. Här kan vi som IT-arkitekter bidra genom att göra det komplexa hanterbart genom att bryta ner behoven och skapa en tydlig plan för vad man behöver göra och i vilken ordning. Vi kan på så vis fungera som en brygga och kravställare mellan huvudmannen och IT-avdelningen. Det finns inget alternativ till att resan ska göras, även om några detaljfrågor ännu svävar i luften så är beslutet taget på högsta ort så nu gäller det att förhålla sig till det.

Har du något medskick till den som läser detta och inte riktigt vet vart och hur man ska börja?

Ta kontakt med oss på Atea. Vi hjälper dig att identifiera var just dina styrkor och svagheter finns när det gäller att svara upp mot Skolverkets kravställning. Trots att 2023 kan kännas långt borta är tiden relativt knapp, så det är viktigt komma igång och framförallt att hålla sig informerad gällande de senaste direktiven ifrån Skolverket.

Tillbaka till Digitaliseringen av nationella prov
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer