Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digital strategi

Effektivare rutter och ökad koll med transparent logistikkedja

Logistikleverantören Postnord Termo utvecklar avancerade digitala tjänster som ger kunderna fullständig koll på leveranstider, kylkedjor och kostnader. Tjänster som även ska lyfta logistikjätten över konkurrensen.
Postnord Termo
Umeå
Kunna erbjuda unika tjänster som förenklar Postnord Termos kunder, och hjälper dem att höja kvaliteten mot slutkunderna samt öka den egna lönsamheten.

Postnord Termo befinner sig i början av en resa som går i gränslandet mellan logistik och digital teknik. I stora delar liknar den ingenting de varit med om tidigare. Målet är att kunna erbjuda unika tjänster som inte bara förenklar för Postnord Termos kunder, utan också hjälper dem att höja kvaliteten mot slutkunderna och öka den egna lönsamheten.

– Logistikbranschen befinner sig i ett uppvaknande. Kunder nöjer sig inte längre med att vi levererar en vara från punkt a till punkt b. Det vill ha detaljerad information om när transporterna sker och kylvarors temperatur.  Helst i realtid, säger Postnord Termos vd Jon Widell.

Koppla ihop är nästa steg

Digital teknik är naturligtvis inget nytt för Postnord Termo. De använder flera it-system som i princip innehåller just sådan information som kunderna efterfrågar – eller kommer att efterfråga. Bland annat används fordonsdatorplattformen Transics i bilarna och Mobilast centralt, som en del i verksamhetsstödet. Men än så länge fungerar alla system var för sig och väldigt lite av den information som kunderna skulle ha stor affärsmässig nytta av är tillgänglig för dem.

– Vi behöver koppla ihop systemen, göra rätt information tillgänglig för våra kunder och också utveckla tjänster som hjälper dem i sin planering och verksamhet, säger Pär Forslund, administrativ chef på Postnord Termo.

Johan Rosén är it-arkitekt på Atea och Postnord Termos inhyrda it-chef sedan drygt ett år.
För att positionera sig väl gäller det att digitalisera i linje med kundernas förväntningar:

— Om du ska klara dig som logistik-aktör behöver du kunna erbjuda mer information om leveransen till kunderna – och utföra transporterna med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Hyr en it-arkitekt

Detta är ingenting som de själva skulle klara av, hävdar han. När de för ett halvår sedan hade ritat kartan och satt upp målen verkade de nästan onåbara. Komplexiteten var helt enkelt överväldigande.

– Därför vände vi oss till Atea, vår driftleverantör sedan tidigare, och förklarade vad vi ville göra. Vi saknade någon med en övergripande förståelse för hur tekniken bäst kan stötta och stärka verksamheten, och skulle egentligen behövt anställa en it-chef. Men det har vi inte resurser för, förklarar Jon Widell.

Resultatet blev att de hyr en it-arkitekt från Atea, som agerar it-chef och lotsar Postnord Termo rätt på resan. Hans första uppmaning var att inte göra detta till ett it-projekt, utan ett verksamhetsprojekt.

Nästa utmaning att enas om standardformat

Med it-arkitektens stöd har företaget hittat en väg framåt som gör att projektet inte längre känns orimligt stort eller överväldigande. De tekniska utmaningarna är få, åtminstone när det gäller den egen it-miljön. Däremot ser Jon Widell att det kan uppstå frågetecken längre fram i projektet, när system ska ansluta till kundernas lösningar.

– Vi behöver enas om ett slags standardformat som passar alla kunder. Och även lösa frågan om hur vi gör i de fall där de byggt in sig i system som inte kan ta emot information utifrån.

 

Fördelar med gemensam databas 

Idag handlar utmaningarna främst om att hitta rätt typ av tjänster för kunderna. Risken, påpekar Jon Widell, är att man som logistikleverantör ”sitter ensam på sin kammare och tänker ut lösningar som det sedan visar sig att kunderna inte vill ha”.

– Kunden befinner sig på sin egen digitaliseringsresa så vi måste också övertyga dem om att det är bättre att nyttja en gemensam databas än att de utvecklar och använder sina egna system.

Det skulle kunna resultera i att chauffören måste logga in i olika appar för varje kund vid leverans, vilket både skulle ta tid, driva kostnader och öka risken för misstag.

Klimatpåverkan rapporteras

Detaljerna i bilden av vad kunderna behöver är ännu inte glasklara. Men i stora drag handlar det om tre aspekter av logistik: leveranstider, kylkedjan och miljöpåverkan.

I kundportalen som Atea hjälper Postnord Termo att utveckla blir det möjligt för kunden att se var en specifik vara befinner sig. Är den lastad och på väg – och i så fall exakt var? När anländer lastbilen till butiken? Det blir också möjligt att se om kylkedjan är intakt, det vill säga; att produkterna hela tiden haft rätt temperatur i hanteringen fram till butik.

– Där ska kunden kunna se exempelvis hur kallt det är i lastbilsskåpet, men även få en komplett rapport av temperaturer genom hela kylkedjan från leverantör till leverans i butik, säger Pär Forslund.

”Kunderna vill ha detaljerad information om när transporterna sker och kylvarors temperatur. Helst i realtid”

— Jon Widell
vd, Postnord Termo

Konsumenterna vill ha miljökoll

Den miljöpåverkan som transporten av en specifik vara har orsakat behöver också kunna rapporteras. Förmodligen inte i realtid, men omgående efter leverans till butiken. Pär Forslund ser att det är något som inte minst butikernas kunder kommer att efterfråga allt mer.

– Mycket av den information som kunderna vill ha kan vi lämna redan idag, men inte i realtid och inte direkt in i kundernas egna system, säger Pär Forslund. 

Utöver de kundtillvända tjänsterna kommer tekniken också att användas av Postnord Termo själva, bland annat för att optimera rutter och på så sätt sänka kostnader och minska miljöpåverkan. Med hjälp av de GPS-sändare som redan finns i bilarna kan transportledningen hela tiden se var varje bil är och dirigera dem rätt och även planera kommande transporter mer effektivt.

Ny teknik trimmar ruttplaneringen

– Genom att använda geofencing kan lastbilarna själva rapportera ankomsttid till varje kund, det sker idag manuellt vilket ibland resulterar i att fel tid anges, om chauffören väljer att först lasta av varorna och sedan rapportera via fordonsdatorn. Med den nya tekniken behöver det aldrig uppstå några diskussioner om huruvida en leverans kommit för sent eller inte, och det hjälper även oss själva att hitta avvikelser för att kunna trimma ruttplaneringen, säger Jon Widell.

Mot slutet av året kommer de första kunderna att anslutas till det nya systemet. Men det är lång väg kvar innan det står klart. Om det någonsin kommer att ske. Jon Widell och Pär Forslund ser inte digitalisering som ett projekt med en bestämd slutpunkt, utan något som måste leva och förändras i takt med kundernas behov.

Behöver du också strategisk it-kompetens?

Skribent: Henrik Rådmark

Tillbaka till Digital strategi