Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digital strategi

Skövde utvecklar genom att skapa nytta för grannkommuner

Verksamhetsnära tjänster utifrån ett invånarperspektiv har tagit Skövde till digitaliseringens framkant. En långsiktig strategi kombinerat med ett lyhört samarbete med den egna verksamheten och andra kommuner har varit – och är – centralt för att lyckas.
Skövde kommun
Skövde
En långsiktig strategi för visionen att Skövde kommun år 2025 ska vara där människor möts, verkar och mår bra.

I en vision som antogs 2010 står det klart att Skövde kommun år 2025 ska vara känt som en region som växer och där människor möts, verkar och mår bra. Samma år ska invånarantalet ha ökat från dagens 54 000 till 60 000. Men det handlar inte bara om att växa i antal. Invånarna ska vara nöjda – både med sina liv och med den samhällsservice som erbjuds. Och där spelar it en stor roll. Något som kommunen har tagit fasta på i den dagliga verksamheten.

En långsiktig strategi i botten

Fredrik Edholm är it-chef i Skövde kommun sedan snart tio år tillbaka och har under sin tid sett kommunen växa och utvecklas. Men i stället för att titta bakåt, poängterar han vikten av att blicka framåt – att hitta en långsiktig strategi. Med hjälp av Atea och Målmiljömetoden håller kommunen på att utforma sina framtidsplaner inom it.

Målet för Skövde kommuns digitaliseringssatsning är att skapa nytta för såväl medborgarna som verksamheterna.

– Det handlar dels om aktiviteter som vi ska göra nästa år och dels om att säkerställa att strategin leder oss i rätt riktning på lång sikt, säger Fredrik Edholm. 

Utgår ifrån ett invånarperspektiv

Atea har även sedan tidigare varit en betydelsefull partner till kommunen och bidrar till dess säkerhetsplattform, datacenter samt it-arbetsplatser.

– De stöttar oss med våra bas-tjänster inom it, vilket har gett oss utrymme att jobba mer fokuserat med digitalisering av e-tjänster utifrån ett invånarperspektiv, säger Fredrik Edholm och får medhåll från kollegan Therese Ahlberg, driftschef i kommunen.

– Det handlar om att sy ihop en karta av nya tjänster, hur vi kan stötta såväl den interna verksamheten som våra kunder, det vill säga andra kommuner, samt vad vi kan skapa för utvecklingsaktiviteter. Det är ett stort spektrum, vilket innebär att vi behöver vara strukturerade och metodiska utan att vara långsamma, säger hon.

Skövde kommun vill att verksamheterna själva ska bidra med idéer på hur olika digitaliseringstjänster kan stötta dem. Något som har gett effekt.

– För att inspirera dem att komma med förslag har vi visat allt ifrån goda exempel från andra kommuner till nyckeltal som blir väldigt övertygande, säger Fredrik Edholm.

Stor satsning på e-tjänster

För att skapa mervärde åt medborgarna satsar kommunen hårt på e-tjänster. Skövde har bland annat blivit prisad för att med hjälp av en e-kommunikationslösning ha infört en snabb och säker rutin för de anställda inom socialjouren. I dag används lösningen i länets samtliga kommuner.

Kommunen har också utvecklat en app (SVEA) för ensamkommande flyktingbarn, där de på elektronisk väg får möjlighet att komma in i, lära sig förstå och bli en del av det svenska samhället. En annan e-tjänst stavas SANT; ett elektroniskt kontrakt mellan högstadieungdomar och deras föräldrar som handlar om att undvika snatteri, alkohol, narkotika och tobak. Här får föräldrarna signera kontraktet och när tonåringen håller sitt löfte får det belöningar i form av olika erbjudanden till mobilen.

– Vår utgångspunkt är att vi alltid ser två olika typer av nytta: effektivisering av verksamheten och invånarperspektivet. I bästa fall skapas värde för båda sidorna, även om det ibland kan vara värt att införa e-tjänsten även om det endast gynnar en part, säger Fredrik Edholm.

Stadsbild på Skövde

Vill skapa synergier

Det snart trettio år gamla stadshuset andas, trots sin ålder, modernitet. De stora glaspartierna släpper in mycket ljus. Här jobbar omkring 300 personer, en siffra som ständigt ökar. Där det tidigare fanns mycket plats för såväl pärmar som arkiv, skapas ytor för nya arbetsplatser. It har länge haft en betydande roll i Skövde kommuns verksamhetsplaner.

Det ”är något som sitter i dna:t”, menar Fredrik Edholm.

– Allt handlar om att hjälpa våra olika verksamheter att nå deras mål. Speciellt för Skövde är att vi har såväl traditionella it-tjänster, samtidigt som vi erbjuder ett antal modell- och metodstöd för verksamhetsutveckling. Vi skapar synergier genom gemensamma strategier, som leder till både förbättrat it-stöd och effektivare arbetssätt, säger Fredrik Edholm och fortsätter:

– Det måste finnas ett strategiskt tänk kring verksamhetsutveckling centralt. Om man sedan kopplar samman det med it får man en dynamik och energi i rörelsen. Det leder till effektivisering internt hos kommunens verksamheter, men också externt för invånarna. 

Modeller och metoder ger resultat

Fredrik Edholm ser de olika modellerna och metoderna som en framgångsnyckel.

– Det är ett måste för att utveckla våra verksamheter. Kan man inte jobba enligt en projektmodell eller med formaliserad förändring, då kommer man inte kunna dra nytta av it eller vad it kan göra heller, menar han.

Helhetsleverantör till två kommuner

Sedan ett par år tillbaka är Skövde även helhetsleverantör av it till två andra kommuner: Tibro och Hjo. Dessa kommuner bedriver ingen egen it-verksamhet över huvud taget, utan låter Skövde sköta hela den funktionen. I framtiden hoppas både Fredrik Edholm och Therese Ahlberg att de kommer att få ännu fler kommuner som kunder. 

– Ska vi kunna fortsätta satsa på utveckling av teknik, modeller eller arbetssätt för verksamhetsutveckling måste vi ha en större kundbas och få fler uppdrag. Det får vi genom att samarbeta med andra kommuner och organisationer. Det ger otroliga fördelar, dels stordriftsfördelar, dels beteendeförändringar hos våra kunder som redan finns i en större geografisk kontext. Det är något som gagnar oss alla och framför allt invånarna i slutändan, säger Fredrik Edholm.

Skribent: Pierre Henriksson

Tillbaka till Digital strategi