Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digital strategi

Kommunernas samarbete ger ökad effektivitet inom it

Att som ensam kommun upprätthålla och utveckla en bra it-verksamhet är inte lätt. Men tillsammans står man starkare. Därför har tre kommuner i Skåne gått ihop och bildat ett gemensamt it-bolag.
Hörby, Höör och Östra Göinge kommun
Skåne
Upprätthålla och utveckla it-miljön smartare genom samarbete med andra kommuner.

Hörby, Höör och Östra Göinge är tre kommuner med ungefär lika många invånare. De upplevde att det var svårt att få till en riktigt bra it-verksamhet var för sig. Därför inledde de ett samarbete år 2011. Samarbetet gick så bra att de nu har registrerat ett gemensamt it-bolag med syfte att tillsammans upprätthålla och utveckla it-miljön i dessa tre kommuner.

”- Att samarbeta i ett bolag gör att vi kan arbeta effektivare och mer strategiskt”

— Cecilia Alvesson
VD, IT-kommuner i Skåne AB

- Att samarbeta i ett bolag gör att vi kan arbeta effektivare och mer strategiskt. Vi hoppas också att våra kunder ska märka skillnad i form av ny teknik, nya lösningar, kortare leveranstider och effektivare utväxling på investerade pengar, säger Cecilia Alvesson som är VD i det nystartade bolaget IT-kommuner i Skåne AB. 

Bolaget är icke-vinstdrivande och lyder under samma regelverk och lagar som kommunernas verksamheter i övrigt. Bolaget har 27 anställda, vilket är lika många som jobbade med it i kommunerna innan bolaget bildades.

- Vi har samma krav på offentlighet, sekretess och upphandling som kommunerna i övrigt vilket gör att ägarkommunerna har en bra insyn i vad vi gör och ett stort inflytande. Vi fungerar helt enkelt som ägarkommunernas it-avdelning, säger Cecilia Alvesson. 

Många fördelar med bolag

Cecilia Alvesson ser stora fördelar med ett gemensamt it-bolag.

- Gentemot våra leverantörer är vi mer attraktiva som en stor part istället för som tre små. Rent ekonomiskt blir det också fördelar för kommunerna eftersom vi kan dela på tunga infrastrukturinvesteringar och jobba tydligare med utvecklingsfrågor. Vi kan också samarbeta med upphandlingar, funktioner och lösningar. Vi har redan tagit fram en gemensam e-tjänsteplattform och en gemensam standard för publika surfzoner i våra tre kommuner, säger Cecilia Alvesson.

Att samarbeta i ett bolag innebär också att det blir lättare att hänga med i utvecklingen.

- Utvecklingen står ju inte stilla och när vi agerar gemensamt har vi större möjlighet att upprätthålla kompetensen och lättare hänga med i utvecklingen. Då blir vi också en attraktivare arbetsgivare.

Plats för mer strategi

I de tre kommunerna finns det totalt 4 300 anställda och 3 500 elever som har tillgång till datorer. Till dessa användare levererar it-bolaget hårdvara och support såsom klientpaket (mjukvara, datorer, telefoner), nätverk, serverkraft, lagring, backup och säkerhet. Till sin hjälp har it-bolaget upphandlat ett ramavtal där Atea fungerar som deras it-partner.

- Det är ett omfattande och bra avtal som gör det enkelt för oss att hantera både löpande uppgifter som att köpa datorer och licenser och hantera återvinning med hjälp av Ateas koncept Goitloop, men vi använder även Atea som en samarbetspartner i strategiska diskussioner och strukturfrågor som rör vår framtida utveckling.

Vad har du för tips till andra kommuner som vill bli effektivare i sin hantering av it-frågor? Det viktigaste är att komma överens om syftet med samarbetet, i vilken omfattning samarbetet ska ske och hur avgränsningarna ser ut, säger Cecilia Alvesson.

Fördelar med gemensamt it-bolag mellan kommuner enligt Cecilia Alvesson:
  • Effektivare hantering av löpande uppgifter.
  • Mer tid att arbeta strategiskt och framåtriktat.
  • Större möjlighet att hitta gemensamma lösningar.
  • Lättare att hänga med i utvecklingen.
    Attraktivare arbetsgivare.
  • Gentemot kunder: Kortare leveranstider och effektivare utväxling på investerade pengar.
  • Gentemot leverantörer: Lättare att förhandla fram bra avtal.

Skribent: Therese Slettengren

Tillbaka till Digital strategi