Tillbaka till Digital innovation
innovation elektronisk körjournal Data och analys

Spara tid & pengar med automatisk körjournal för verksamhetens fordonsflotta

Med en uppkopplad bil slipper anställda manuellt pappersarbete. Tjänsten uppfyller skatteverkets krav på körjournal.

I en uppkopplad bil med elektronisk körjournal slipper du allt manuellt pappersarbete. Den håller automatiskt koll på dina resor och ingen resa glöms bort. Förutom att du säkerställer Skatteverkets krav så får du en rad möjligheter att optimera ditt bilåkande. Du har körjournalen alltid lättillgänglig i din telefon eller dator. För företagsledningen förenklas också det administrativa arbetet såsom hanteringen av fakturering, milersättning, reseräkningar och löneadministration. All data kan presenteras i sammanställda beslutsunderlag.

Målgrupp

Tjänsten riktar sig till både privata och offentliga verksamheter med fordonsflotta.   

 • Fordonsansvariga
 • Förare
 • Chefer
 • Verksamhetsutvecklare
 • IT

Nyttan för dig

 • Enkel installation
 • Uppfyller skatteverkets krav
 • Spara tid och pengar
 • Integrering mot verksamhetens miljö
 • Smarta tilläggstjänster som utökar funktionaliteten
 • Kundunik utveckling

Med tjänsten får du:

 • Integrationer med verksamhetens befintliga system
 • BI rapporter för samkörning av verksamhetens ekonomisystem
 • Automatisera processer och få prediktiv analys

Hur fungerar det?

Systemet består av en enhet med GPS-mottagare och GSM/GPRS-modem som installeras i fordonet. När föraren startar motorn och påbörjar en ny resa sparas datum, tid och adress. När en resa avslutas sparas åter datum, tid samt adress och körd sträcka, via den elektroniska körjournalen. Informationen från resorna skickas till en molnserver som kan nås av användaren via app i telefon, tablet eller dator.

Föraren behöver i regel inte göra något alls utom i de fall där man behöver välja om resan varit privat eller tjänst. Detta kan göras genom förvalt tidsfilter, direkt i appen eller en privatknapp i fordonet. Föraren kan även komplettera resorna med syften, projektnummer samt slutligen attestera dessa.

Vårt integrationserbjudande

 • SSO – Single Sign On
 • Integration med ekonomisystem
 • Visualisering (BI) och rapporter (AI) för bättre beslutsunderlag

TILLÄGGSTJÄNSTER

Arbetsledning
Rätt kompetens på rätt plats, i rätt tid! Inkl. Realtidskarta – Alltid rätt position i realtid.

Ekonomi & Miljö
Resekostnader, miljöanalys & fordonsnyttjande – Allt på ett ställe!

Säkerhet & Larm
Värna om din personal och dina fordon. Inkl. Körbeteendeanalys – Upptäck ett roligare sätt att spara pengar!

Fordonskontroll
Upptäck verktyget som snabbt ger dig totalkontroll på verksamhetens fordonspark. Förenkla fordonsadministration med automatiskt IoT-teknik och intuitiva funktioner.

Förar-ID
Håll reda på vem eller vilka som brukat företagets fordon. Möjlighet att debitera olika avdelningar beroende hur mycket de nyttjat fordonet. 

Tillbaka till Digital innovation
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer