Tillbaka till Digital arbetsplats
självbetjäning service market Digital arbetsplats

Inför självbetjäning till dina användare och spara tid och pengar

Genom att automatisera återkommande arbetsmoment och införa självbetjäning för användarna sparar verksamheten både tid och pengar.

Dina medarbetare vet oftast inte vilka system och applikationer som verksamheten tillhandahåller och vilka de har rätt att nyttja. I och med detta kan it-avdelningen göra rätt prioriteringar samtidigt som användarna får bättre service.

Slutanvändare kan på ett enkelt sätt beställa produkter och tjänster via en webbportal med en kraftfull processmotor, som automatiserar arbetet med att genomföra dessa beställningar helt automatiskt utan manuell hantering.

Verksamheten får en automatisk tjänst som levereras i tid - dygnet runt - och du kan lägga mer arbete på att öka affärsvärdet ännu mer med hjälp av it. Alla aktiviteter loggas så att det blir möjligt att skapa rapporter och spåra information för att uppfylla SOX och FDA.

Service Market Standard

Börja arbetet med självbetjäning i din organisation via Service Market Standard. Lösningen bygger på en enklare variant av Service Market Enterprise och stödjer självbetjäning och distribution av programvara/applikationer.

Via självbetjäningsportalen blir det enkelt för användarna att se vilka applikationer som är tillgängliga och valbara. Installationen av dessa sköts, efter godkännande om så önskas/behövs, helt automatiskt av it-infrastrukturen.

Service Market Enterprise

Service Market Enterprise är en utökad självbetjäningsportal som ger slutanvändare en enda kontaktpunkt för beställning av tjänster och en automatiserad process som stödjer leveransen av beställningarna.

Portalen innehåller en tjänstekatalog där du som administratör registrerar och offentliggör tillgängliga tjänster som ska vara synliga vilket gör det extremt enkelt att som slutanvändare både se vilka tjänster som är valbara men även att beställa dem.

Molnbaserad självbetjäning

Slutanvändarna i din organisation kan själva beställa produkter och tjänster via en webbportal utan manuell hantering. 

Genom att automatisera återkommande arbetsmoment och införa självbetjäning, förenklas vardagen för bland annat it-avdelningen, chefer och medarbetare. 

Atea molnbaserad självbetjäning är en molntjänst som inte kräver någon lokal installation då allt levereras direkt från Atea.

Jag vill veta mer om självbetjäning

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)

Johan Haglund, Competence Atea Developer

018-65 38 06  johan.haglund@atea.se

Tillbaka till Digital arbetsplats
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer