Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digital arbetsplats

Öka värdet av it-investering

Våra produktivitetskonsulter hjälper din verksamhet att öka produktiviteten när nya verktyg leder till ett förändrat arbetssätt.

Så får du förändring i din verksamhet

It är så mycket mer än bara det tekniska och värdet uppstår först när användningen sker på rätt sätt. Därför driver vi förändringsarbete i takt med det tekniska införandet.

Ateas produktivitetskonsulter fokuserar på att ge din verksamheten rätt förutsättningar för att nå ett förbättrat arbetssätt där alla känner sig delaktiga, motiverade och trygga.

Vi hjälper dig att få maximal nytta av den gjorda it-investeringen genom att se till att användarna använder verktyg och system på bästa sätt i det dagliga arbetet.

Vi är med dig genom hela förändringsarbetet eller leder enskilda insatser som exempelvis nulägesanalys, verksamhetsworkshop och olika utbildningsinsatser.

Nytta

  • Maximera nyttan av din investering
  • Skapa trygghet och motivation för ett förbättrat arbetssätt
  • Kompetenshöjning
  • Uppnå era effektmål

Arbetsprocessen i tre steg

  1. Identifiera nuläge och skapa målbild
  2. Aktivera användare (information, workshop, utbildning m.m.)
  3. Utvärdera och följa upp

”Roligast att se är hur de som använder tekniken i slutändan får en enklare vardag””

— Cecilia Mattfolk, Kompetensansvarig

Steg 1 - Identifiera nuläge och skapa målbild

Vi börjar med en nulägesanalys för att identifiera vilken typ av stöd som kommer att behövas.

Steg 2 - Aktivera användare (information, workshop, utbildning m.m.)

I nästa steg när förändringen görs utförs arbetet enligt den plan som lagts. Planen kan till exempelvis innehålla aktiviteter som utbildningar, seminarier och stödmaterial som lathundar.

Steg 3 - Utvärdera och följa upp

Konsulterna finns även tillgängliga som stöd efter själva implementationen är gjord för att säkerställa att ingen ramlar tillbaka i gamla hjulspår utan fortsätter använda de nya verktygen på bästa sätt för att uppnå hög produktivitet.

Katarina Gullstrand

Katarina har drygt tjugo år i branschen och brinner för verksamhetsnära it och att arbeta med it-verktyg som underlättar, effektiviserar och förenklar det dagliga arbetet på en arbetsplats. Arbetar nu som concept manager med inriktning mot samverkanslösningar tillsammans med marknadens ledande partners.
Tillbaka till Digital arbetsplats