Tillbaka till Print: Ramavtal

Tillgänglighet och stöd

I Ramavtalet ställs krav på stöd för personer med funktionsnedsättning (3.15.1). 

Där anges att Avropsberättigade är i behov av bland annat Leveranser av Produkt och Tjänst som är baserade på olika Produkter som förbättrar tillgänghet och användbarhet för funktionshindrade personer.” 

I Ateas vägledning för tillgänglighet och användbarhet finns rutiner för hur vi arbetar med att säkerställa att vi som organisation och leverantör följer lagkrav inom området. Här arbetar vi också tätt med tillverkare och partners för att bevaka ev lagförändringar samt överföra dessa till utveckling av produkter och tjänster så att de inte bara följer lagkrav utan också är bra och utvecklande stöd för individer med funktionsnedsättning. 

Atea har flera samarbeten med hårdvaru- och mjukvarutillverkare där vi tillsammans tittar på produkter och tjänster och vad de kan ha för stöd/effekter för individer med funktionsnedsättning och hur vi tillsammans kan leverera dessa för att hjälpa de personer som inte har samma förutsättningar som individer utan funktionsnedsättning. 

Ett exempel är tillverkaren Kyocera som beskriver funktioner i produkterna med hänsyn till personer med funktionsnedsättning. 

Exempel 1

Användarpanelen är placerad i en höjd som passar både för personer i rullstol och stående. Panelen är dessutom möjlig att vinkla i olika positioner för bästa läsbarhet. 

Exempel 2

Papperskassetten nås både med överhandsgrepp och underhandsgrepp. Användare kan öppna och stänga papperskassetter utan ansträngning. Kassetten stänger sig utan att användaren behöver trycka in den hela vägen med kraft. Pappersguiden kan enkelt justeras med en hand.

Tillbaka till Print: Ramavtal
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer