Tillbaka till Print: Ramavtal

Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel

Fördelningsnyckel

Fördelningsnyckel ska i första hand användas och gäller när Avropsberättigad kan tillgodose hela sitt behov genom ett avrop på Fördelningsnyckel. Inom anbudsområdet Fördelningsnyckel är samtliga villkor fastställda enligt 5 kap. 6 § LOU (2007:1091). Fördelningsnyckel omfattar ett på förhand angivet sortiment som avropas till på förhand angivna villkor. Det är därmed inte möjligt för Avropsberättigad och Ramavtalsleverantören att komma överens om att affären ska avse andra produkter, tjänster eller innehålla andra/avvikande villkor.

7 specificerade typkonfigurationer

Inom anbudsområdet Fördelningsnyckel finns sju specificerade typkonfigurationer för avrop:

  • MFP A3 Avancerad
  • MFP A3 Enkel
  • MFP A3 Arkivbeständig
  • MFP A3 Säker
  • MFP A3 Snabb
  • MFP A4 Standard
  • MFP A4 Miljö

Tillhörande tjänst som är möjlig att avropa är support, service och underhåll som tillsammans bildar en paketerad tjänst kallad servicenivå. Felrättning och kundtjänst ingår i servicenivå.

Avropsberättigad kan köpa endast MFP:n eller välja att köpa MFP:n med en fördefinierad servicenivå.

Avropsberättigad kan vid avrop av MFP, utifrån sitt behov i det enskilda fallet, välja förutsättningar avseende kompatibilitet bland angivna operativsystem och lösningar för säker utskrift.

Här är det viktigt att ni gör ett aktivt val som säkerställer att maskinerna har stöd för er utskriftsmiljö, till exempel ThinPrint.

 

Mer om avrop

Den ramavtalsleverantör som kan tillgodose den avropsberättigades behov till lägst pris rankas som etta i det aktuella avropet och får därmed affären. I ett annat avrop, där behovet ser annorlunda ut, kan därmed en helt annan ramavtalsleverantör rankas som etta. Avropsberättigad kan avropa maximalt 20 MFP:er per avrop. Har avrop gjorts ska nästa avrop göras minst trettio (30) kalenderdagar efter det senaste avropet.

Inom anbudsområdet Fördelningsnyckel kan e-handelslösningar användas i syfte att underlätta återkommande anskaffningar från ramavtalsleverantör under förutsättning att ramavtalets villkor avseende anbudsområdet Fördelningsnyckel iakttas. 

Förnyad konkurrensutsättning tillämpas inom anbudsområdet Konkurrensutsättning, och ska användas när avropsberättigads behov inte tillgodoses genom anbudsområdet Fördelningsnyckel.

 

ThinPrint

Många organisationer lägger inte tillräckligt med omsorg för att skapa en användarvänlig mobil utskriftslösning som gör att anställda kan skriva ut dokument när som helst och var som helst. Rätt mobilitetsutskriftslösning integreras med befintliga system, vilket sparar kostnader, upprätthåller säkerhet och effektivitet i verksamheten. Mobil utskrift är en viktig funktion i den snabba digitala världen.

De flesta organisationer arbetar för att uppnå ett papperslöst kontor, men det är ovanligt att de slutar skriva ut helt och hållet. Trots viktiga förändringar med till exempel digital dokumenthantering finns det fortfarande tillfällen när utskrift är det föredragna alternativet. För att få ut mesta möjliga funktioner måste företagen se till att mobila användare har samma möjligheter som användare på kontoret. Det ställer krav på att utskrifter går att göra på samma sätt för olika typer av användare, och olika typer av utskriftsmiljöer, både från fasta och mobila enheter.

ThinPrint möjliggör säker utskrift genom att bara släppa ut utskriftsjobbet när användaren har autentiserat sig via en smartphone-app, ett kort eller en PIN-kod vid skrivaren.

 

Avtalsperiod: 2018-06-09 - 2019-12-08
Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-08

Tillbaka till Print: Ramavtal
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer