Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digital arbetsplats

Säkerställ rätt Microsoft 365-licens till rätt användarprofil

Står ni inför att förnya ert licensavtal med Microsoft och inte helt har kontroll över att ni har rätt licenser till era olika användarprofiler? Med Ateas erbjudande Licensprofilering Microsoft 365 får ni en tydligare bild över vilken licensnivå som är bäst för er verksamhet.

Licensprofilering utgår från de olika användarprofiler som finns i er organisation och utifrån det görs en analys av vilka licenser som passar bäst för just er. Inför arbetet får ni besvara ett antal frågor och därefter träffas vi och går tillsammans igenom de svar ni angivit. Utifrån det levererar vi en rapport där vi rekommenderar vilka licenser av Microsoft 365 som passar för respektive användarprofil hos er.

Målgrupp

 • Verksamhetsutvecklare
 • IT-chef
 • IT-strateg
 • IT-drift
 • Säkerhet
 • Licensspecialister

Nytta

 • Licensprofilering utifrån användargrupper i organisationen
 • Fokus på verksamhetens behov av funktioner

 

Innehåll

Erbjudandet är uppbyggt i följande tre steg:

 • Behovsinsamling där ni får besvarar på frågor
 • En dags workshop
 • Rapport med rekommendation

Ateas licensspecialister tillsammans med tekniska konsulter säkerställer att era användare utifrån sina profiler får den Microsoft 365-licens som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och produktivt sätt.

Vi analyserar utifrån tre perspektiv:

 • Funktion – vilka olika funktioner och verktyg behöver eller vill era användare ha för att kunna göra sina dagliga arbetsuppgifter på mest effektivt sätt?
 • Teknik och säkerhet – vad är viktigt gällande säkerhetsfunktioner, administration och övervakning?
 • Avtal – vilka andra Microsoft-licenser kan behövas?

Process för erbjudandet Licensprofilering

Katarina Gullstrand

Katarina har drygt tjugo år i branschen och brinner för verksamhetsnära it och att arbeta med it-verktyg som underlättar, effektiviserar och förenklar det dagliga arbetet på en arbetsplats. Arbetar nu som concept manager med inriktning mot samverkanslösningar tillsammans med marknadens ledande partners.
Tillbaka till Digital arbetsplats