Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digital arbetsplats

Kom igång snabbt med Microsoft Teams eller Cisco Webex

Har ni ett samarbetsverktyg såsom Microsoft Teams eller Cisco Webex, men ännu inte kommit igång med användandet? Behöver ni få en kickstart för att komma igång och använda verktygen på bästa sätt? Med tre enkla steg i Ateas erbjudande Kickstart Collaboration kan ni snabbt komma igång och både hålla möten och samarbeta på ett smidigt sätt.

Ateas erbjudande Kickstart Collaboration utgår från hur ni arbetar idag och vad er verksamhet behöver för att snabbt komma igång att arbeta effektivt med antingen Microsoft Teams eller Cisco Webex (Teams och Meetings). I ett första planeringsmöte förbereder vi tillsammans vilken typ av utbildning ni är i behov av, vad ni vill att den fokuserar på samt vilka grupperingar hos er som behöver den. Utifrån det håller vi den utbildning som passar er bäst. Utbildningen utförs på distans och efter den är genomförd gör vi en uppföljning där vi summerar vad som framkommit.

Målgrupp

Alla som har antingen Microsoft Teams eller Cisco Webex och behöver en kickstart.

Nytta

  • Kom igång snabbt
  • Kort utbildning utifrån dina önskemål

Innehåll

  • Planeringsmöte
  • Utbildning
  • Uppföljning

Erbjudandet består av tre delar:

PLANERINGSMÖTE

Här tittar vi på hur ni arbetar i era samarbetsverktyg idag; har ni kommit igång lite eller inte alls? Vad har ni mest behov av; att hålla möten eller att samarbeta? Vilka grupperingar/team/avdelningar hos er är det som är i behov av utbildning just nu?

UTBILDNING

Vi genomför utbildning på distans. Utbildningen är anpassad utifrån det planeringsmötet som hållits. Detta innebär bättre och mer effektiva utbildningar.

UPPFÖLJNING

Efteråt har vi dialog med er om hur uppföljning ska göras. Hur kan vi stötta er genom att vara användarstöd, bollplank eller kan vi lämna rekommendationer på hur ni kan arbeta vidare?

Genom detta hjälper Ateas specialister inom Microsoft 365, Cisco Webex och produktivitet er att snabbt komma igång med era samarbetsverktyg. Efter att ovanstående tre punkter är genomförda har ni förutsättningar och kunskap för att bättre kunna samarbeta, kommunicera och hålla möten.

Katarina Gullstrand

Katarina har drygt tjugo år i branschen och brinner för verksamhetsnära it och att arbeta med it-verktyg som underlättar, effektiviserar och förenklar det dagliga arbetet på en arbetsplats. Arbetar nu som concept manager med inriktning mot samverkanslösningar tillsammans med marknadens ledande partners.
Tillbaka till Digital arbetsplats