Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Digital arbetsplats

Få koll på hur säkerhetsrisker kan hanteras i Microsoft 365 med Atea 365 säkerhetsworkshop

Nya arbetssätt innebär nya risker att hantera. Står ni inför att implementera Microsoft 365 eller har ni redan påbörjat arbetet och känner att ni inte helt har gått igenom alla säkerhetsfunktioner som finns i Microsoft 365? Gör Atea 365 säkerhetsworkshop tillsammans med våra specialister för att säkerställa att ni inte missat några delar.

Så fungerar vår Säkerhetsworkshop

Med erbjudandet Atea 365 Säkerhetsworkshop går vi igenom de olika risker som finns kopplat till att ha information i molnet och hur de säkerhetsfunktioner som finns i Microsoft 365 kan hjälpa er att hantera de riskerna och stötta er i att ta medvetna val och beslut.  

Erbjudandet hanterar fyra områden: 

  • Identitetsskydd
  • Systemskydd
  • Informationsskydd
  • Efterlevnad och övervakning

Under workshopen diskuterar vi vad som behöver skyddas; identitet, system och information samt vilka risker och hot som finns inom de tre områden. Vi tittar även på efterlevnad och övervakning. Ni får förslag på vilka lösningar som kan implementeras för att hjälpa er hantera riskerna kopplat till respektive del.

Erbjudandet består av tre delar:

Nuläge

Ni får besvara ett frågeformulär för att få rätt ingångsvärden i workshopen

 

Workshop

Tillsammans diskutera vi risker och hur de kan hanteras

Rapport

Vi summerar det som sagts på workshopen samt ger förslag på nästa steg kring hur ni kan komma vidare

Tillbaka till Digital arbetsplats
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer