Tillbaka till Digital arbetsplats
Windows 10 atea 10 Digital arbetsplats

Windows 10 - vägen till produktivare användare

Med vår tjänst Atea 10 hjälper vi din it-avdelning att snabbt komma igång med de delar av Windows 10 som verksamheten har störst nytta av. Atea 10 är vårt erbjudande för Windows 10-projekt och består av fem delar som presenteras på denna sida.

Workshop

Under 1-3 dagar presenterar och visar vi de senaste funktionerna i Windows 10 och kringliggande infrastruktur som Azure, Enterprise Mobility Suite, Configuration Manager och Office 365. Vi skapar ett underlag utifrån besluten som tas un-der dagarna, och som sedan ligger till grund för att skapa en innehållsrik och effektiv proof of concept (POC).

Proof of concept

Att ge möjlighet för att testa och utvärdera nya funktioner och produkter i er egen miljö ser vi som en självklarhet. Det sparar tid, pengar, sätter korrekta förväntningar och underlättar vid en skarp implementation. En POC utförs normalt under 3-10 dagar, och antalet dagar bestäms av era önskemål och storlek på it-miljö. Efter avslutad POC så finns det ett bra underlag för att utföra en klientdesign.

Design

Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat och väl beprövat koncept för att ta fram en hållbar och användarcentrerad design för it-arbetsplatsen, oavsett var den finns eller hur den ser ut. Vi utgår från verksamhetens behov och önskemål tillsammans med den in-formation som samlats in vid workshop och POC.

Målet är att skapa en driftsäker och kostnadseffektiv it-arbetsplats med hög säkerhet. Den skall också vara enkel att hantera för både för slutanvändaren och it-avdelningen. Givetvis är den även framtidssäkrad och med möjligheter för utökning och utveckling.

Implementation och utrullning

Att leda klientplattformsprojekt hos företag i olika branscher och med varierande storlek på it-miljön hör till vår vardag.

Våra koncept Jumpstart och klientdesign, och de många produkter som ingår i dessa, gör att vi snabbt och effektivt kan bygga och implementera en ny klientplattform. För att göra implementationen ännu smidigare och enklare inkluderar vi utvalda delar av vår självbetjäningsportal Service Market utan kostnad under hela projektet för att underlätta förflyttningen till Windows 10. På så sätt kan projekttiden kortas och arbetet utföras effektivt och till en god ekonomi. Användaren kan dessutom själv påverka när arbetet med uppgraderingen kan göras med minsta möjliga produktionsbortfall.

Vårt logistikcenter i Växjö erbjuder konfiguration, installation och leverans av hårdvara. Tillsammans med våra konsulters samlade kompetens erbjuder vi en komplett projektleverans av hög kvalitet.

Drift och förvaltning

Efter avslutad implementation erbjuder vi drifttjänster som omfattar både servers och klienter, selektiva tjänster, oavsett om utrustningen placeras hos er, hos oss eller i det publika molnet.

Atea10 passar verksamheter som:
  • ​​​​​ska till Windows 10
  • vill ha hjälp med att tekniskt implementera Windows 10 i sin verksamhet - på ett strukturerat sätt med Atea 10 som metodik
  • vill skapa mer produktiva användare med funktioner som touch etc.
  • vill införa den säkraste Windowsplattformen

 

Tillbaka till Digital arbetsplats
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer