2020-06-26

Mindre magkänsla och fler datadrivna beslut är vägen framåt

Det kan framstå som en paradox, att förbereda sig inför det oväntade. Samtidigt är det precis så en försäkring fungerar. När olyckan väl har skett är det ju för sent att teckna den, så du tänker proaktivt. Men tänker du verkligen så när det handlar om att säkerställa verksamhetens tillgänglighet och skydda företagets information?

Datadriven BI

Har du försäkrat dig om att din information är skyddad om det oväntade skulle inträffa? Precis som med en vanlig försäkring är det för sent att ringa försäkringsbolaget och teckna upp sig när olyckan redan varit framme. Du måste vara förberedd på det oväntade. Det här menar Mattias Bruhn, Lead Architect Information Management på Atea.

Mattias Bruhn, Lead Architect Information Management

– Utmaningen för många it-avdelningar jag pratat med är att det inte finns uttalade krav på vad de ska leverera och vilket värde de ska tillföra. De levererar tjänster enligt någon slags best-effort-förväntan, det finns sällan nedtecknat till vilken tillgänglighet (SLA) IT ska leverera sina tjänster, än mindre till vilket upplevt värde (XLA) leveransen ska ske.

Mattias Bruhns erfarenhet är att många organisationer därför ställs inför en jobbig situation när man ska dimensionera eller köpa in tjänster. När är leveransen tillräckligt bra? När möts de förväntningar som verksamheten ställer? Har man inte definierat dessa mätpunkter, är det inte konstigt att leverans och förväntningar inte möts.

”Först måste man få koll på vilken information som finns inom organisationen, en inventering och klassificering.”

— Daniel Ehnhage

– Där brukar jag börja. Jag tar en diskussion med ledningsgrupp och verksamhet för att få en bild av vad som förväntas. Vad ska IT leverera? Hur kan IT bidra till att skapa värde? Är det skillnad på kraven i olika delar av verksamheten?

Med försäkringsliknelsen måste du alltså först reda ut vad du vill försäkra, vilket värde det har och baserat på detta teckna ett lämpligt skydd.

– Inom ”analytics” finns två primära områden. Vi kan använda data för att titta i backspegeln och då handlar det om historisk information. Vi kan till exempel se hur mycket vi har på varulagret eller hur mycket vi sålt. Men vi kan också titta ut genom vindrutan och använda data proaktivt. Då kan vi få en bild av hur varulager, försäljning eller patientköer ser ut framåt, säger Daniel Ehnhage.

LÄS MER: "Att jobba mer datadrivet handlar om nyfikenhet, mod och affärsnytta"

En mognadstrappa många organisationer går igenom

I grunden handlar det om att investera, och skapa resiliens, innan krisen har inträffat. Men hur är det möjligt att argumentera för det? Historien visar ju dessvärre att nödvändiga investeringar inom it-säkerhet ofta kommer först reaktivt. De som redan har varit med om en incident är de som börjar tänka proaktivt. Hur kan vi vända trenden?

Daniel Ehnhage, Affärsområdeschef för Information Management

Daniel Ehnhage är Affärsområdeschef för Information Management på Atea och beskriver det som en mognadstrappa som många organisationer går igenom.

– Först måste man få koll på vilken information som finns inom organisationen, en inventering och klassificering. Här frågar vi oss också vad som händer vid ett eventuellt intrång. Hur kan vi försäkra oss om att vår information är skyddad? Nästa steg är att fundera över hur hur det föregående arbetet kan skapa någon form av värde.

Som exempel nämner Daniel Ehnhage en region eller kommun som sitter på stora mängder information. Hur kan den här informationen användas för att skapa värde för medborgarna, den egna verksamheten eller företag?

– Att klassificera information kan vara tidskrävande, men gör också att du slår två flugor i en smäll. Dels får du koll på din information ur säkerhetssynpunkt, vad som är kritiskt och vad som har måttliga konsekvenser om det sker någon form av incident, dels får du ett underlag att skapa helt nya tjänster och affärsmodeller.

Mindre magkänsla – mer data

Både Mattias och Daniel betonar att det är viktigt att vi fattar beslut på data. Ett stort problem idag är att många inte har så mycket reella data och går på magkänsla istället. Mindre magkänsla och fler datadrivna beslut menar de är vägen framåt och för detta krävs ett strukturerat sätt att analysera.

[Artikel i samarbete med CIO from IDG]