Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Atea

Bli en datadriven verksamhet

Datadrivna organisationer omvandlar fakta och erfarenheter som döljer sig i data för att fatta beslut och styra sin verksamhet.

Datadrivna organisationer omvandlar fakta och erfarenheter som döljer sig i data för att fatta beslut och styra verksamheten. Det innebär att man samlar in data från olika källor, använder olika verktyg och metoder för att analysera datat. Som en naturlig del av arbetsprocessen vävs resultatet av analyserna in som grund för beslut och strategier. Vi följer er på hela resan till bättre beslut och ett datadrivet stöd för affärsutveckling.

Få insikt om din data och nyttja kraften i verksamhetens information

Idag använder sig de flesta organisationer av digitala lösningar på innovativa sätt, ofta i kombination med andra nya tekniker eller nya tjänsteinnovationer. Digitaliseringen har förändrat världsekonomin markant, men det är bara början. En digital strukturomvandling som skapar helt nya villkor för hur produkter tillverkas, hur tjänster utformas, hur hälsa främjas och kunskaper förmedlas ligger framför oss.

Vad är datadrivna beslut? 

Först, låt oss borra lite i vad datadrivna beslut egentligen handlar om.

Datadrivna beslut är enklare att prata om än att åstadkomma. Men, till skillnad mot vad många tror så är oftast inte tekniken den största utmaningen.  

Data

Råvaran är förstås data. I data döljer sig erfarenheter, kunskaper och fakta. Ibland för sig själv men ännu oftare i kombination med annan data.  

Insikt

När vi lyckas tolka och förstå data har vi möjligheter att lära oss om vår verksamhet via vårt data, det vill säga, skapa nya insikter.  

Men, för att omvandla data till insikter finns tre grundläggande krav:  

  • Tillgång: Jag har tillgång till data som är relevant för mig i min roll och de ansvar jag har och de beslut jag fattar.  
  • Förståelse: Jag har kunskap nog för att förstå data och datat är presenterat på ett sätt som är anpassat för att jag ska kunna tolka det. Olika roller har alltså olika behov av datavisualisering. 
  • Förtroende: Jag litar på att data är korrekt. Om vi fallerar på den här punkten så spelar det ingen roll hur väl vi lyckas med andra.
Agera

Även om nya insikter är kul så skapar de per automatik inte verksamhetsnytta. Det är när vi fattar beslut och agerar utifrån våra insikter som nytta skapas. För att omvandla insikter till agerande krävs:  

  • Kultur: Vi utmanar erfarenhet och mänsklig magkänsla, det kräver att vår beslutskultur utvecklas.  
  • Processer: Analyser av data blir en naturlig integrerad del av våra arbets- och beslutsprocesser. 
  • Ansvar: Det är tydligt för oss vilka beslut som vi har mandat till och förväntas att fatta. För affärskritiska beslut finns beslutsprocesser definierade.  

Steget från data till insikt styrs hur väl vi lyckas samla, kvalitetssäkra och visualisera data. Teknik alltså. Steget från insikt till agerande handlar om människor och processer, kort sagt förändringsarbete.

Datadrivna beslut

Datadriven organisation - till vilken nytta och hur kommer man igång?

I den här bloggposten fokuserar vi på varför en organisation ska sträva efter att jobba datadrivet och de viktiga beslut som behöver fattas i uppstarten av införandet vad gäller perspektiv och nödvändiga roller.

Läs bloggposten

Att bli datadriven är en resa

Ställer du dig fortfarande frågande till om det är dags att bli datadriven? 💡 De företag som gjort investeringar på området kommer att kunna ta tidigare och bättre beslut. När vi är datadrivna spelar det ingen roll vad vi tror eller hoppas på utan beslut baseras på fakta och insikter.

Datadrivna organisationer  

Det finns en tydlig vattendelare mellan de organisationer som ser verksamhet och IT som två olika saker och de som ser IT som en naturlig del av verksamheten. De senare utgår ifrån sin verksamhet, sina utmaningar när de identifierar de insikter som de vill kunna få från data. De förstnämnda går allt oftast i fällan att låta teknik- och produktval styra analyticsarbetet.  

Vi hjälper er att ta ett grepp om er datadrivna resa. 

Saknar ni kunskap, inspiration och/eller samsyn kring er datadrivna resa?

Startklar Analytics är ett workshopkoncept som resulterat i konkreta initiativ som tillsammans kommer att utgöra resan mot att bli mer datadriven. Du får inspiration och utbildning i en blandning av teori och konkreta exempel. Vi använder beprövade modeller för att definiera nuläge, börsläge samt bryta ned gapet i konkreta, prioriterade aktiviteter.

Läs mer om vårt workshopkoncept Startklar Analytics

Nå förändring och resultat tillsammans med våra specialister

Förändringsledning

Förändringsledning

Öka dina chanser att uppnå önskat resultat, nytta och effekt. Istället för att agera reaktivt och "släcka bränder" agerar vi med förändringsledning proaktivt och bemöter väntade behov och reaktioner i tid. 

Mer om förändringsledning

Verksamhetsutveckling 

Vi hjälper dig att förbereda verksamheten inför framtidens krav, möjligheter och utveckling.

Verksamhetsutvecklarens förmåga är att tydliggöra krav och behov från användarens perspektiv och förklara vad som behöver göras samt varför det måste ske. 

Mer om verksamhetsutveckling

Projektledning

Med målstyrning och nytta i fokus strukturerar, planerar och utför våra projektledare Ateas leveransprojekt inom informationsteknologi. 

Vi hjälper dig att hålla fokus på målen för att tillsammans uppnå hög leveranskvalité i såväl Ateas projekt som era egna. 

Mer om projektledning

 

Fråga mig om hur du blir en datadriven verksamhet

Johan Ripgården
Johan Ripgården
Concept Manager - Analytics & AI

Johan har dryga 20 års erfarenhet inom analytics och affärssystem men lär sig nya saker varje dag. Det krävs i områden som analytics och AI. Johans styrka ligger i att göra det komplexa lite enklare och att omsätta kundernas utmaningar till strategier för att utvecklas på den datadrivna resan.

Tillbaka till Atea