Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Datacenter

Smart nätverk skapar frihet och lyfter samarbeten

Foto: Thron Ullberg

Med en it-miljö som förstår vem som ansluter till nätverket och hur, har Tre skapat ett kontor där medarbetarna kan fokusera på sitt dagliga arbete och samarbete med kollegor, istället för att begränsas av tekniska hinder.
Tre
Stockholm
Skalbart och säkert nätverk.
Ola Wahlin på Tre:

Fyra vinster med det nya nätverket

  • Medarbetarna har ständig tillgång till nätverket i huset, oavsett var de befinner sig.
  • It-avdelningen frigör tid då traditionell förvaltning av nätet inte behövs.
  • Snabb onboarding av nyanställda.
  • Anslutning av IoT-enheter kan ske utan inblandning av it-avdelningen.

Kravlistan var tydlig. Nätverksplattformen till mobiloperatören Tres nya kontorshus skulle i princip sköta sig självt. Och samtidigt erbjuda maximal säkerhet och skalbarhet som låter de 1 500 medarbetarna ha ständig kontakt med nätverket och sina resurser i bolagets it-system. Oavsett var de befinner sig i huset och oavsett hur de väljer att ansluta sig.

– En av Tres värderingar handlar om öppenhet och samarbete, och var en av grundpelarna i planeringen av huset. Vi har skapat en miljö där medarbetare inte är låsta till vissa fysiska platser, som i det gamla kontoret, berättar Ola Wahlin på Tre, som är ansvarig för bland annat företagets kontorsnätverk.

Skräddarsy it efter verksamhetens behov

Tre har genom att använda ny teknik från Cisco skräddarsytt sitt kontorsnätverk för att passa deras krav och önskemål. Det innebär att deras ”mått”; här översatt till verksamhet och säkerhetskrav, har skräddarsytts för en miljö som är anpassad för att vara så flexibel och säker som möjligt. Kontoret och dess medarbetare kan idag, genom skräddarsydd it, inte bara arbeta på det sätt de vill för att vara så produktiva som möjligt, utan också på ett tillförlitligt och framtidssäkert sätt.

Tidigare krävdes manuellt arbete

Tre satsade därför på en infrastruktur som ger full mobilitet till användarna, utan att belasta it-avdelningen. Den lösning som bäst svarade mot behoven var Cisco SDA (Software Defined Access) som togs i drift för snart ett år sedan.

Om man jämför hur nätet i det gamla kontoret fungerade med hur det fungerar idag, så är skillnaden enorm. Tidigare krävde varje flytt i kontorslandskapet ett manuellt arbete av it-avdelningen: uttag skulle installeras och kablar dras eller kopplas om i switchar och routrar. Rättigheter skulle delas ut så att den som skulle använda det nya eller flyttade uttaget kunde komma åt rätt resurser och stängas ute från andra delar i nätverket.

AI och automatisering ger friare arbetsplats

Den hanteringen är ett minne blott. När en användare eller IoT-utrustning ansluter till nätet idag känner systemet igen vem det är – och personen eller utrustningen får automatiskt tillgång till rätt resurser.

– Det här gör att våra medarbetare kan röra sig fritt i kontorshuset, ansluta trådlöst eller till vilket nätverksuttag som helst, och alltid ha tillgång till rätt resurser på ett säkert sätt, förklarar Ola Wahlin.

Nätverket styrs av olika regelverk, så kallade policies, som talar om för systemet vem eller vilka som ska få tillgång till olika resurser. Med hjälp av bland annat bland annat artificiell intelligens, räknar plattformen själv ut hur nätverkskomponenter ska konfigureras och vidtar de åtgärder som krävs för respektive användare eller enhet.

”Vi har en relation med Atea sedan länge. De är alltid tillgängliga för oss och vi vet att de har kapacitet att leverera både små och stora projekt”

— Ola Wahlin

Det nya nätet sköts med mjukvara

Medarbetarna hos Tre är de största vinnarna i och med det nya nätverket. Men tack vare policystyrningen har plattformen också inneburit en välkommen nyordning för it-avdelningen. Ola Wahlin berättar att de nästan inte har lagt någon tid alls på förvaltning av det nya nätet sedan inflyttningen. De har helt slutat att dra kablar och göra förändringar manuellt i exempelvis switchar och routrar. Inte ens när ny IoT-utrustning ska installeras, som bokningsskärmar för konferensrum eller styrsystem för projektordukar, behöver tekniker rycka ut. All hantering av nätet sker mjukvarumässigt via en portal.

– Det har också förenklat vår kontakt med entreprenörer som installerar ny, nätverksansluten utrustning. Vi behöver inte ge dem instruktioner för vilken utrustning som ska anslutas till vilket nätverksuttag. När enheten väl ansluts har vi förberett för den i portalen, vilket gör att den släpps in och får rätt behörigheter på en gång, förklarar Ola Wahlin.

Tidspress försvårade valet

Trots det lyckade resultatet var det inte självklart att välja Cisco SDA. Tekniken var ny och det fanns ingen möjlighet att stanna kvar i det gamla kontoret om något skulle ha gått snett. Tidsramen för installation och driftsättning var dessutom tämligen snäv. Men till slut var det ändå inget svårt val, hävdar Ola Wahlin. Cisco-systemet var det enda som innehöll alla delar för en komplett lösning, något som han värderar högt.

– Om vi skulle ha valt ett traditionellt system hade vi kunnat bli sittande med det i uppåt tio år. Det var en risk som jag inte ville ta. Dessutom hade det blivit svårt att skapa en lösning som ger medarbetarna samma flexibilitet och förutsättningar att samarbeta.

Ola Wahlin understryker att det var just lösningen man valde, inte leverantören.

– Vi har en relation med Atea sedan länge. De är alltid tillgängliga för oss och vi vet att de har kapacitet att leverera både små och stora projekt.

Valet av den nya plattformen ligger även i linje med Tres övergripande ambition att hela tiden effektivisera och vara ”kloksnåla”, som Ola Wahlin uttrycker det.

– Vi planerade för och valde ett nät som är så automatiserat som möjligt och som kräver minimalt med resurser att driva och förvalta.

Det här är Tres smarta nätverk
  • Cisco SDA är en nätverksplattform som delvis använder AI för att känna igen användare och IoT-enheter och ger dem tillgång till rätt resurser.
  • Systemet tolkar så kallade policies, där en nätverksansvarig exempelvis beskriver vem som ska få tillgång till vad. Cisco SDA utför sedan de åtgärder i nätverkets komponenter som krävs för att policyn ska verkställas.
  • Hela nätverket hanteras från en portal.
Har caset väckt din nyfikenhet?

Specialistsäljare: Kenneth Isevik
Erbjudandespecialist: Martin Moberg

 

Skribent: Henrik Lundqvist Rådmark
Foto: Thron Ullberg

En kvinna står i ett datacenter med en platta i handen

Skräddarsy it efter behov

Idag är det enklare än någonsin att transformera it-infrastrukturen till en hybrid miljö som ger dig flexibilitet och möjlighet att stödja din verksamhet och affär. Var agil och säkerställ framtidens driftmiljö med fokus på skalbarhet och säkerhet.

Tillbaka till Datacenter