Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Datacenter

Smarta lås och automatiska handläggare är bara början

Nya digitala lösningar och e-tjänster är inte bara ett sätt för landets kommuner att möta medborgarnas förväntningar – de håller också nere kostnaderna.
Marks kommun
Kinna
Effektivisera det egna arbetet och möta medborgarnas förväntningar på moderna e-tjänster.

Ateas tjänst Hybrid datacenter ger den avlastning som krävs för att Marks kommuns it-avdelning ska kunna koncentrera sig på att utveckla allt från automatiska handläggare till system som löser knutar i verksamheten.

Marks kommun är mitt inne i en digital utvecklingsprocess som ska effektivisera det egna arbetet och möta medborgarnas förväntningar på moderna e-tjänster. Och behovet är stort – om tio år kommer de medborgare som är över 80 år vara 40 procent fler än i dag, medan antalet skattebetalare endast kommer att vara tre procent fler, berättar Krister Näsström, it-chef och chef för det nystartade digitaliseringsenheten.

– Om vi inte vill betala väldigt mycket mer i skatt behöver kommunerna effektivisera sin verksamhet och där spelar de digitala lösningarna en stor roll. Vi måste skapa fler smarta lösningar för vår kommun, slår Krister Näsström fast.

Molnresan skapar nya it-lösningar

Med en befintlig datacenterlösning som sjöng på sista versen och en övergripande idé om att generellt satsa på fler molntjänster började Marks kommun för en tid sedan att se över vilka tjänster som kan köpas externt och vilka kommunen behöver producera själv.

– Vi kallar det för molnresan. Den ursprungliga idén var att lägga allt i en enda molntjänst, vilket såg fint ut i Powerpoint men inte riktigt fungerade i verkligheten, säger Krister Näsström.

Den tänkta lösningen var oförenlig med lagar och förordningar som kommunen är skyldig att följa. Kostnaderna var också svåra att förutsäga, samtidigt som nätverksfördröjningarna skulle bli längre. Dessutom behöver kommunen fortfarande ha fysiska kopplingar till vissa maskiner för att alla funktioner ska fungera.

Smarta lås och automatiska handläggare är bara början

En modern plattform med högre kvalitet

Slutsatsen blev att Marks kommun trots allt behöver en egen datacenterlösning. Efter en noggrann utredning och upphandling föll valet på Ateas tjänst Hybrid datacenter.

– Lösningen passar oss utmärkt och ger oss möjligheter att strukturera vår datamiljö på ett bra sätt. Vi får en modern plattform och en högre kvalitet i hanteringen av virtualiseringslagret. Vi kommer att korta tiden från att en beställning kommer in tills att vi har en ny server på plats. Det ger oss mer tid över till annat, säger Krister Näsström och tillägger:

– Säkerheten blir också bättre tack vare Ateas Disaster Recovery med en bra back up-lösning.

Gemensamma problem får centrala lösningar

Marks kommun har 3 400 anställda och sex huvudförvaltningar med en lång rad underavdelningar. De enskilda enheterna har fullt upp med att lösa de bekymmer som uppstår i vardagen och hinner inte korsbefrukta bra idéer med varandra, även om problemen många gånger kan vara likartade.

Därför utökades it-avdelningens uppdrag nyligen till att också omfatta det fulla ansvaret för kommunens fortsatta digitaliseringsprocess, bland annat genom att skapa centrala lösningar på gemensamma problem.

Som exempel nämner Krister Näsström mer effektiva lås- och faktureringssystem samt inte minst digital signering. Det sistnämnda är en förutsättning för att produktionen av kommunala e-tjänster ska ta fart på allvar.

– Inom kommunvärlden pratar vi mycket om automatiska handläggare. Om du skickar in en ansökan om simskola för ditt barn ska den kunna hanteras helt digitalt utan att en människa är inblandad. Det vill vi gärna utvärdera, säger Krister Näsström.

Även kommunens GIS- och kartsystem måste utökas. Denna information var tidigare främst en intern angelägenhet men används i dag även för publika syften via hemsidan.

It-avdelningen kommer närmare verksamheten

It-avdelningen ska växa från 18 till 22 anställda. Rekryteringen pågår för fullt. Men det motsvarar ändå inte omfattningen av det ökade uppdraget. Utrymme saknas för att avsätta ett par personer till datacenterhanteringen.

Hybrid datacenter är därför en välkommen och välbehövlig lösning.

– Vår tid och kraft gör sig bättre närmare verksamheten och i hanteringen av de nya funktioner som utvecklas här, säger Krister Näsström.

En flexibel och lyhörd process

Marks kommun har valt att äga hårdvaran själv, även om Atea också erbjuder leasingavtal och en ny konsumtionsmodell. Den främsta anledningen är att det känns tryggt, uppger Krister Näsström. Dessutom har kommunen en stark ekonomi och därmed råd att köpa in hårdvaran.

Mitt under pågående upphandling bytte Atea hårdvara i Hybrid datacenter. Ungefär samtidigt aktualiserade säkerhetsskandalen på Transportsstyrelsen och införandet av GDPR vikten av en korrekt datahantering. Det skapade viss oro.

Men allt föll på plats och Krister Näsström uppskattar att Atea har varit flexibla och lyhörda under hela processen.

Utmärkt tillfälle att uppgradera servrar

Marks kommun ligger i sydvästra delen av Västra Götalands län, vid gränsen mot Halland, med Göteborg bara en timmes bilresa bort. Här finns också Sveriges textila centrum, Tygriket, med tillverkning av produkter som saluförs över hela världen.I Marks kommuns centralort Kinna, där knappt hälften av de drygt 34 000 kommuninvånarna bor, pågår en omfattande centrumomvandling, som kommer att sätta sin prägel på stadens fysiska miljö för en lång tid framöver.

Inom kort påbörjar Marks kommun migreringen av servrarna till det nya systemet.

Det gäller att göra det på ett genomtänkt sätt för att inte störa verksamheten. Vissa servrar kan ligga nere i ett par dagar, medan andra i princip måste vara igång hela tiden, uppger Krister Näsström.

– Egentligen är det ganska enkelt att bara flytta allt, men det blir lite som att flytta saker från ett hus till ett annat. Det kan ju vara bra att gå igenom grejorna också. En del kan kanske rensas bort. Annat kan kanske ligga i samma låda. Så vi tar nog tillfället i akt att uppgradera och konsolidera en del servrar.

Skribent: Johan Bentzel

Tillbaka till Datacenter