Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Datacenter

Upprätthåll leveransförmågan med tjänsten kontinuitetsplanering

Sov lugnt om natten och jobba tryggt om dagen. Kontinuitetsplane­ring handlar om att minimera riskerna och att ha en plan för att återställa applikationer, system och vitala funktioner snabbt och kontrollerat. Och givetvis samtidigt begränsa skadeverkningarna för din verksamhet.

Producera och leverera oavsett vad som än händer. 

Med kontinuitetsplanering kan du upprätthålla verksamhetens förmåga att producera och leverera oavsett vad som än händer. På it-avdelningen handlar det om att stötta verksamheten genom att se till att systemen finns tillgängliga när de skall användas

Målgrupp

Alla bör ha en kontinuitetsplan, oavsett om det är en stor eller liten verksamhet eller om man använder externa funktionstjänster för hela eller delar av miljön. Offentliga aktörer är skyldiga att göra en risk och sår­barhetsanalys och för vissa verksamheter finns det lagstadgade krav på kontinuitetsplanering.

Nyttan för dig

Genom att analysera er miljö kan vi tillsammans kartlägga behov och metoder för tillgänglighet och katastrofsäkring. Resultatet blir en kontinuitetsplan som tillhandahåller planer, procedurer och tekniska åtgärder så att funktioner snabbt kan återställas efter en katastrof eller störning.

Med tjänsten får du

Vi börjar med en workshop för att skapa förståelse för vad kontinuitetsplanering handlar om och vad det innebär för er.

Worksho­pen kan köpas fristående eller vara inledningen på ett större projekt där vi tar er hela vägen till en färdig kontinuitetsplan anpassad för verksamheten.

Tjänsten är uppdelad i följande delar

Workshop

I Workshopen så utbildar vi kring de olika begrepp som finns inom kontinuitetsplanering och tar fram förutsättningar och omfattning på det framtida kontinuitetsarbetet. Vi utreder vilka av de andra modulerna som kunden behöver lägga mest fokus på.

Proaktivitet

För att kontinuitetsplaneringen skall vara relevant så behöver den regelbundet uppdateras. I modulen Proaktivitet så hjälper vi er att ta fram förvaltningsrutiner för kontinuitetsplaneringen så att den inte tappar sitt värde över tid. Här fokuserar vi även på testning av IT-infrastruktur och övning av IT-personal.

Riskanalys

I Riskanalysen så utreder vi nuläget för er it-infrastruktur vad gäller tillgänglighet.

Vi analyserar it-infrastrukturen och gräver fram de hot, risker och sårbarheter som finns och kommer med förslag på åtgärder för dessa.

Reaktivitet

I modulen Reaktivitet så hjälper vi er ta fram rutiner på hur man agerar under en större incident eller en katastrof. Vi etablerar roller och rutiner för kommunikation och mobilisering  så att ni kan arbeta på ett strukturerat sätt när allvarliga incidenter inträffar.

Verksamhet

I modulen Verksamhet så utreder vi vilka delar av IT-tjänsterna som används är viktigast för kärnverksamheten. Vad blir konsekvenserna för verksamheten om IT-stödet slutar att fungera?

Med den informationen som stöd kan vi tillsammans med modulen Riskanalys jämföra behovet av tillgänglighet mot vad IT-infrastrukturen faktiskt kan leverera.

Verktyg

Hur lagrar ni er dokumentation kring kontinuitet på ett säkert och tillgängligt sätt?

Vi reder ut vilka verktyg ni ska använda som stöd under både det proaktiva förberedande arbetet samt det reaktiva.

Jonas Emilsson

Jonas har drygt tjugo års erfarenhet inom it-branschen och har jobbat med virtualisering och storagefrågor under en lång tid tillsammans med våra största kunder.
Tillbaka till Datacenter