Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Datacenter

Så blev Helsingborg världsledande på mobilitet

Helsingborgs stad hoppade över förstudier och riskanalyser och bestämde sig för att bygga ut ett trådlöst nätverk, gratis för alla att använda. Idag reser delegationer från många länder till staden för att ta reda på hur utbyggnaden kunde gå så snabbt och till synes smärtfritt.
Helsingborgs stad
Helsingborg
Ett säkert trådlöst nätverk tillgängligt för medborgarna, näringsliv och turister.

Förstudier och utredningar är viktiga verktyg i en stads demokratiska process. Men ibland kan vägen från beslut till handling tyckas oändlig med utskott, styrgrupper och konsekvensanalyser. När Helsingborgs stad bestämde sig för att bygga ut stadens trådlösa nätverk började de med visionen och målsättningen. När det fanns på plats gick utbyggnaden av nätet snabbt.

Turism, näringsliv och demokrati

Skälen till utbyggnaden var tre: att turister ska få en positiv inställning till staden, att människor i näringslivet ska vara fria att jobba var de önskar i staden och, framförallt, att alla invånare är fria att delta i det demokratiska samtalet.

– Demokratiaspekten var vår huvudsakliga drivkraft till projektet, konstaterar Joakim Jardenberg, som var internetchef i Helsingborgs stadsledningsförvaltning fram till 2015.

Hundraprocentig leverans

Ateas roll var att projektleda, koordinera, designa, implementera och montera det trådlösa nätverket. Jukka Heino, it-utvecklingschef i Helsingborgs stad, konstaterar att leveransen var hundraprocentig, på utsatt tid.

– Tekniskt har det varit ganska odramatiskt i och med att vi dragit nytta av våra befintliga investeringar och använt vår befintliga infrastruktur. Utmaningen har snarast handlat om konkurrenslagen. Det var viktigt att inte konkurrera med kommersiella verksamheter som caféer eller med nätverk i bostadshus. Att designa nätverket så att vi enbart håller oss till torg, parker och platser tog tid att få till, beskriver Jukka Heino.

5 viktiga knutpunkter i Helsingborg
 1. Gröningen
  Det populära grönområdet, stort som tolv fotbollsplaner, är beläget längs strandpromenaden intill Öresund. Här är det ett rikt uteliv och många ungdomar som har stor användning av det digitala nätverket.
 2. Mäster Palms plats
  Ett torg med uteserveringar på sommaren och med olika musikarrangemang. Beläget i stadsdelen Söder, som är ett socialt utsatt område där det ur demokratisynpunkt är angeläget att erbjuda gratis trådlöst nätverk.
 3. Skolor och gymnastikhallar
  En av många fördelar med att det trådlösa nätverket har gjorts tillgängligt i alla skolor märktes under den stora ­fotbollsturneringen Eskilscupen sommaren 2014.

  Gästernas ­vanligaste positiva omdöme efter turneringen handlade om tillgången till det fria nätverket.
 4. Gustav Adolfs torg
  En knutpunkt för stadens torghandel. När handlarna i högre utsträckning går över till kortbetalning och den mobila betaltjänsten Izettle är det en stor fördel att ha tillgång till ett trådlöst nätverk.
 5. Stortorget
  Vid torget finns Rådhuset där fullmäktige håller sina sammanträden. Via det trådlösa nätverket kan man i realtid i mobil eller dator följa diskussionerna. Det ger en extra dimension vad det gäller demokratiaspekten i projektet.

Började med nyttan och visionen 

Andreas Ottosson, kundansvarig på Atea, ser främst två anledningar till att nätet kunde byggas ut så snabbt. 

– Helsingborgs stad var väldigt tydliga med sin vision och vilken nytta nätet skulle bidra med. Under arbetets gång hade vi ett tätt samarbete och vi har fortfarande avstämningar ofta, konstaterar han.

Inga invändningar från KKV

Konkurrensverket och PTS meddelade nyligen att de inte har några invändningar mot att kommuner erbjuder gratis trådlösa nät. Privata aktörer har tidigare hävdat att kommunala wifi-zoner innebär otillåten konkurrens.

– Mitt främsta råd till kommuner som vill erbjuda trådlösa nät är att se till att det finns en stabil infrastruktur i grunden. Tänk även på att samordna drift och underhåll av näten med kommunens övriga nätverk eller låt en extern aktör sköta uppgiften, tipsar Ann Heino, it-driftchef i Helsingborgs stad.

Endast trafik mellan människor

Säkerheten är en viktig fråga, Helsingborgs stad tillåter endast trafik mellan människor, inte mellan noder eller servrar i ett nätverk. Detta för att förhindra otillåten fildelning.

Att hitta nya tjänster och lösningar för det trådlösa nätet har hög prioritet i Helsingborgs stad. Här jobbar 50 personer dedikerat med dessa frågor, beskriver Ann Heino.

– Inom kort går vi över till en hybrid molnlösning som innebär att vi kan arbeta på ett säkert sätt oavsett var vi befinner oss. Vi bygger även ut vårt trådlösa nätverk så att samtliga skolor och stadens lokaler får full täckning.

Tillbaka till Datacenter