Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Datacenter

En testbädd för life science - med it i framkant

Trots en ambitiös tidplan och många utmaningar har Testa Center tillsammans med Atea lyckats skapa en toppmodern anläggning som uppfyller Life Science-branschens alla krav på säkerhet och flexibilitet.
Testa Center
Uppsala
Leverera allt ifrån it-tjänster och produkter till konsultation och drift.

För lite mer än två år sedan väcktes idén att skapa en testmiljö för biologiska produkter (vilket t ex inkluderar biologiska läkemedel) dit akademi och företag inom life science kan komma och testa sina innovationer. Idén mottogs väl och med hjälp av finansiering från regeringen kunde den toppmoderna anläggningen i Uppsala invigas i augusti 2018.

”Vi insåg tidigt att vi hade behov av ett system som skulle vara modernt och flexibelt, samtidigt som det skulle vara robust och säkert”

— Jens Hammarlund
Head of IT & Digital, Testa Center

Testa Center har fyra labb som är specialutformade för biologisk produktion, samt ett tekniklaboratorium. Hit kan intressenter inom life science-sektorn, som t.ex. står inför att gå från laboratorieskala till fullskalig produktion, komma för att testa uppskalning eller utveckla en biologisk process i en miljö som liknar normal läkemedelstillverkning.

- Idén med Testa Center är att hjälpa projekten att sänka sin risk och korta ner tiden från idé till marknad.
- Är ni utvecklare av ny teknik? Då är ni välkomna att pröva era lösningar i våran produktionslika testmiljö, säger Jens Hammarlund, it-chef på Testa Center.

Behov av helhetsleverantör

Eftersom anläggningen byggdes från scratch hade man behov av en it-leverantör som kunde leverera allt ifrån it-tjänster och produkter till konsultation och drift.

- Vi insåg tidigt att vi hade behov av ett system som skulle vara modernt och flexibelt, samtidigt som det skulle vara robust och säkert. Det skulle dessutom gå att manageras av ett litet antal personer på ett enkelt sätt, säger Jens.

Testa Center tog kontakt med flera olika leverantörer men fastnade ganska snart för Atea som lämnade ett förslag på en total leverans av en funktionstjänst som innefattar lagring och beräkningskapacitet, samt hårdvara, mjukvara, drift och underhåll.

- Valet föll på Atea eftersom vi tyckte om deras hybrida lösning med en mix av hårdvara ”on premise” och molntjänster som uppfyllde de krav på säkerhet som vi och våra kunder har.

- Atea hade dessutom erfarenhet av tidigare liknande projekt och kunde lova en snabb leverans till ett marknadsmässigt pris.

- Det fina med Ateas hybrida lösning är att kundernas data inte behöver lagras i molnet utan finns på plats hos oss. Därmed kan vi garantera att datan inte lämnar huset, tills dess att vi väljer att slå på sådana funktioner. Dessutom behöver vi inte vara beroende av någon internetanslutning för den del av driften som är kritisk. Det känns väldigt tryggt, säger Jens.

Tre framgångsfaktorer i projektet:
  1. En stark vilja och ett ihärdigt samarbete från A till Ö.
  2. En tydlig och löpande kommunikation kring prioriteringar av arbetet innan, under och efter implementationsprojektet.
  3. Det fanns alltid en rimlig plan B och en, i nödfall, plan C för oförutsedda problem.

Ambitiös tidplan

Jens berättar att han är väldigt nöjd med implementeringen trots en tajt tidplan och de utmaningar som uppkom i och med att it-lösningen byggdes samtidigt som byggnaden uppfördes.

- Atea var väldigt måna om att leverera i tid och tillsammans lyckades vi, trots en del byggtekniska hinder, säger Jens och fortsätter:

- En av nyckelfaktorerna var att boka en av Ateas systemtekniska konsulter för att mjuklanda lösningen efter implementeringen. Utan den expertisen hade vi inte lyckats använda produkten mer än delvis efter implementationsprojektets slut, säger Jens.

Ser ni någon effekt redan nu av den valda lösningen?
- Ja, lösningens redundans i kombination med flexibilitet har varit avgörande från dag ett, vi är nu både driftsäkra och anpassningsbara.
- Vi har nu en it-kapacitet som gör att vi har kunnat bredda vårt erbjudande. Vår nya infrastruktur ger stora möjligheter för flera projekt inom teknikutveckling i Testa Center.

Framtiden är automatiserad

Testa Center har bara funnits i fyra månader, men verksamheten växer och därmed också kraven på it. Redan idag finns planer på att automatisera mer och förenkla ytterligare för kunderna.

- Digitaliseringen tar allt större plats och vi vill ligga i framkant genom att aktivt fundera ut smartaste vägen fram. Det gör vi genom att utveckla vårt partnerskap med specialister inom it, automatisering, mjukvara och kombinerar det med den domän-kunskap inom Life Science som finns tillgänglig i Testa Center. Tillsammans kan vi bygga ny kunskap som framåt ska leda till nya botemedel, mer tillgängliga läkemedel eller flera biologiska produkter.

Tjänster som Testa Center köper från Atea
Om Testa Center

Testa Center är en nybyggd testbädd som öppnade i Uppsala i augusti 2018. Centret erbjuder infrastruktur för verifieringsarbete. Testa Center är en kreativ och öppen miljö, där akademiska grupper, start-ups och större bolag kan verifiera tekniska eller biologiska projekt i en autentisk bioprocessanläggning. Ambitionen är att Testa Center ska bidra till att göra Sverige till en global ledare inom produktion och forskning och utveckling av biofarmaceutiska produkter.

Anläggningen ligger i Uppsala och drivs som ett icke-vinstdrivande aktiebolag, som är helägt av GE Healthcare. Som huvudintressenter bakom etableringen står regeringen, Vinnova och GE Healthcare. Ytterligare bidragsgivare är Tillväxtverket, Region Uppsala, SweLife och STUNS.

testacenter.com

Tillbaka till Datacenter