Tillbaka till Datacenter

Atea Cloud Track

Du kan vara trygg i din resa till molnen - var du än är. Från strategi till migrering och förvaltning.

Frigör kraft i molnet

Fokusera på din affärsverksamhet och stärk din konkurrenskraft.

Vi hjälper dig med en strategi för att din organisation ska få en modern it-miljö. Vi guidar dig i valet av moln bland alla alternativ som finns, vi stöttar dig vid migreringen av din data och hanterar drift och övervakning.

Vart befinner du dig i molnresan?

Atea Cloud Track är rätt i alla lägen och du kan välja bara en del eller hela konceptet oavsett var du befinner dig i din resa mot molnen.

För att förstå de olika delarna kan du läsa mer om varje steg nedan.

👉 Uppstart | Påbörjad | Få kontroll | Migrering | Övervakning | Säkerhet | Arbetsplats 

icons8-add-to-cloud-150.png
Atea Cloud Track - mötesrum med sex deltagare

Cloud Start

Starta resan mot molnet

Tillsammans har vi en heldagsworkshop med en av våra it-arkitekter då vi påbörjar resan mot molnet. Vi diskuterar definitioner och begrepp för att skapa samsyn, belyser affärsnyttor och affärsrisker samt identifiera parametrar för att avgöra var molntjänster skulle passa i er verksamhet.

Efter workshopen är målet är att du och din organisation ska få en god förståelse för vad molnet är och vad det kommer innebära för er verksamhet.
Workshopen varvar föreläsning med konkreta diskussionspunkter.

Atea Cloud Track - man står leende vid ett datacenter

Cloud Gouvernance

Är molnresan påbörjad men ni har hamnat i läget ”Var tog vägen, vägen”?

Kom på banan igen genom att konsumera it som en tjänst. Ett smidigt sätt är att gå in på Ateas Cloud Portal och köra igång ett konto för Azure, AWS eller någon av våra egna molnbaserade tjänster.

Men hur ser ni till att administrationen och kontrollen inte tappas bort då förbrukningen ökar? Tjänsten Atea Cloud Governance ger er den styrning ni behöver. Vi hjälper er till en struktur för er hybrida miljö, där ni får koll på era resurser och tjänster med hjälp av workshops och praktiska labb.

Atea Cloud Track - man sitter på sin arbetsplats leende med händer på laptop

Cloud Cost Control

Få kontroll och överblick över konsumtionen och kostnaderna

Vad är det som kostar i er molnmiljö och hur ni kan sänka kostnaderna?
Ni har er it-plattform i molnet, privat, hybrid och offentlig, men dina kostnader och konsumtion är utan kontroll? Du vill säkerställa att resurserna används så effektivt som möjligt, samtidigt som kostnaderna hålls nere. Vår tjänst Cloud Cost Control ger dig precis den överblicken. Du får hjälp att utvärdera er multicloud-miljö för att ge er koll på kostnaderna med effektiva metoder som hjälper dig att inte betala för mer än du behöver.

Atea Cloud Track - man och kvinna står vid ett datacenter

Cloud Migration

Du får hjälp att få rätt sak på rätt plats.

I vår tjänst Cloud Migration finns verktyg och metoder för att lösa flytten på ett smidigt sätt. Vill du flytta din data från ett äldre datacenter eller vill du få bättre kontroll genom att flytta till en modernare miljö i molnet?

Ateas tjänst Cloud Migration hjälper dig i din målmiljö. Du får tillgång till den senaste kompetensen och de bästa metoderna genom våra specialister samt stöd igenom hela resan, från start till mål.

Atea Cloud Track - man sitter på huk vid ett datacenter

Cloud Management

En plattform som ger dig full kontroll, insyn och leveransförmåga 

Vi befinner oss i en mitt i en omställning där IT är på väg att industrialiseras i stor skala. Med hjälp av en Multi-Cloud management plattform (CMP) hjälper vi dig på din moln-resa att få kontroll, insyn och leveransförmåga med hjälp av ett skyltfönster där dina kunder kan beställa funktioner och olika byggstenar som är anpassade mot deras verksamhetsbehov från flera olika moln-leverantörer inklusive din egen lokala. Logistiken, dvs leveransen av dessa funktioner hanteras helt automatiskt med återkoppling i realtid där uppföljning mot områden som kvalitet, kostnad, prestanda och tillgänglighet sker på ett industrialiserat sätt.

Atea Cloud Track - man sitter på huk vid ett datacenter

Cloud Security

Var du än befinner dig i molnresan så är hög säkerhet en förutsättning

Målet för oss är att tillsammans med er säkerställa att relevanta områden belyses och analyseras under arbetet (workshop?) Ateas arbete utgår från en oberoende branschstandard och täcker in fem områden:

Identifiera > Skydda > Upptäcka > Åtgärda > Återställa

Utifrån er situation sammanställs resultatet med hänsyn till er unika miljö.

Genom vår tjänst Cloud Track Security får ni en leverantörsoberoende och objektiv säkerhetsgenomgång av ert molnprojekt. Vid avslut har ni i handen en kundunik analys med rekommendationer, redo att användas som beslutsunderlag inför er fortsatta förflyttning.

Atea Cloud Track - man sitter med laptop i kontorslandskap

Cloud User Workplace

Morgondagens arbetsplats idag

Genom att sätta användaren i centrum med rätt verktyg och en upplevelse av en modern arbetsplats, skapar man arbetsglädje, ökat engagemang och högre produktivitet. Ateas tjänst vi kallar för Cloud User Workplace ger ni era medarbetare rätt förutsättningar för att uppnå en modern arbetsplats.

Tillsammans med er tar vi fram ett nuläge och ett önskat läge när det gäller arbetsplatsen. Vi identifierar vi alla olika roller, vilka behov som finns och vilka förutsättningarna är. Med det som utgångsläge så möter ni befintliga medarbetare och den nya generationens krav på en modern arbetsplats utan gränser.

Tillbaka till Datacenter
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer