Hoppa till huvudinnehåll

Säkra er data i datacentret beläget i den svenska berggrunden

Backup som tjänst ersätter eller kompletterar er nuvarande backuplösning genom att via internet eller någon annan typ av nätverksförbindelse ta säkerhetskopior på viktiga filer och system. Lösningen ersätter alltså behovet av bandstationer eller andra backupmedia helt och hållet.

I tjänsten ingår lagring av operativsystem, filer, e-postsystem och databaser hos Ateas säkerhetsklassade datacenter. En backupklient/server installeras i er miljö som hanterar själva backupförfarandet och skickar data till Atea. Tjänsten hanterar stora datamängder på ett enkelt sätt genom att endast ta backup på förändrat data.

Atea levererar kontinuerligt rapporter till er som innehåller kvalitetsuppföljning och uppgifter om nyttjad lagringsvolym. Med hjälp av tjänstens administrationsverktyg hanterar ni själva enkelt återläsningar och om det finns behov av hjälp kan ni enkelt kontakta Ateas Servicedesk.

✓ All data sparas i Sverige 

✓ ISO 27001 certifierat - standarden för informationssäkerhet

Så fungerar Backup som tjänst i verkligheten

Målgrupp

Målgrupp

CIO och beslutsfattare inom it.

Nytta

Nyttan

 • Vi anpassar leveransen efter ert behov och ni betalar endast för den kapacitet som nyttjas.
 • Inget behov av rutiner för bandbyten under vardagar, helger, sjukdom eller semestrar.
 • Filer och system lagras utanför kontoret och skyddas från brand, stöld eller andra typer av fysiska skador.

Erbjudandet innehåller

Erbjudandet innehåller

 • Lagring av operativsystem, filer, e-postsystem och databaser hos Ateas säkerhetsklassade datacenter
 • Tjänsten bygger på IBM Spectrum Protect som är en kompetent produkt med brett stöd för olika servermiljöer och databaser.
 • En backupklient/server
 • All data sparas i Sverige
 • ISO 27001 certifierat - standarden för informationssäkerhet

Miljöhänsyn

Miljöhänsyn

Atea har miljöhänsyn som en viktig grundpelare i verksamheten där våra datacenter inte är något undantag. Energieffektivitet är då den viktigaste delen där vi minimerar konsumtion av den el som inte används direkt av server-, lagring- och kommunikationsutrustning. Det gör vi genom effektiv kylning från förnybara källor.”

Backup som tjänst finns i tre paketeringar

Standard

Passar er med en datavolym < 10 TB

I tjänsten ingår lagring av operativsystem, filer, e-postsystem och databaser hos Ateas säkerhetsklassade datacenter. En backupklient/server installeras i er miljö som hanterar själva backupförfarandet och skickar data till Atea. Backupklienten ansvarar ni för medan Atea tar allt ansvar för den centrala infrastruktur som krävs för leverans av tjänsten.

Det lagrade datat är krypterat i Ateas servrar och är ej läsbart för någon annan än er.

Backupkopiorna lagras hos Atea (vid behov kan data även lagras hos kund men det sker ytterst sällan)

Lösningen kräver ingen agent för respektive server.

Volym

Volymtjänsten är för er som vill göra en förflyttning av IT-avdelningens arbetsuppgifter för att frigöra resurser till att jobba mer med verksamhetsnytta. Eftersom backup är en viktigt komponent i IT-miljön men kräver arbetsuppgifter som inte direkt tillför någon verksamhetsnytta väljer många att lämna ifrån sig ansvaret till en leverantör. Denna tjänst passar primärt er med en datavolym > 10 TB.

Backup som tjänst tillhandahåller säkerhetskopiering och återställning av era servrar och som hanterar stora datamängder genom att endast säkerhetskopiera förändrad data vid de tidpunkter som valts ut av er.

Tjänsten omfattar hårdvara, mjukvara, licenser och service/support paketerat för att uppfylla en modern leverans av er backuplösning. Atea arbetar proaktivt genom att löpande underhålla och uppdatera programvaror, katastrofsäkring samt övervakning av kritiska funktioner för att minimera antal avbrott och avbrottstid.

Tjänstens upprätthåller tillgång till en automatiserad och krypterad säkerhetskopiering över Internet eller över dedikerad förbindelse.

Säkerhetskopierat data lagras primärt i er datahall på en lokal backupserver som tillhandahålls av Atea för att säkerställa snabb access och hög prestanda vid återläsning vilken speglas till Ateas centrala Backupserver för redundans. Vid spegling av säkerhetskopierat data till central Backupserver sker kommunikationen krypterad. Atea levererar kontinuerligt rapporter som innehåller kvalitetsuppföljning och uppgifter om utnyttjad lagringsvolym.

Moln

Tjänsten vänder sig till er som har behov av att skydda den information som finns i externa molntjänster. T.ex. om ni flyttat hela eller delar av er information till externa molntjänster t.ex. Office 365 men har ett verksamhetsbehov och/eller en policy som tjänsten inte kan uppfylla.

Tjänsten tillhandahåller säkerhetskopiering och återställning av er data i molnet.

För att nyttja tjänsten krävs att en eller flera backupagenter installeras på servrar i er miljö som hanterar anslutningarna mot molntjänsterna och säkerhetskopierar er data. Hög informationssäkerhet tillhandahålls genom Ateas skyddade nationella datacenter med full redundans som kombineras med krypterad kommunikation och lagring. All data krypteras av agenten och överförs och lagras i samma format. Krypteringen är valbar mellan 128, 196 och 256 bitars AES kryptering.

Med hjälp av tjänstens administrationsverktyg hanterar Kunden själv återläsning, vid behov erbjuds support via Service Desk.

Tjänsten omfattar centralt placerad hårdvara, mjukvara och licenser för Backupagent och Backupserver samt service/support paketerat för att uppfylla en modern leverans av er backuplösning. Atea arbetar proaktivt genom att löpande underhålla och uppdatera programvaror, katastrofsäkring samt övervakning av kritiska funktioner för att minimera antal avbrott och avbrottstid.

Så blir du effektivare och tryggare med backup som tjänst

Ateas Backup som tjänst ger din verksamhet en effektiv och trygg backuplösning, samtidigt som it-avdelningen kan ägna mindre tid åt rutinuppgifter och mer tid åt utveckling.

 1. Frigör resurser
  När it-avdelningen inte längre behöver avsätta tid för backuphantering kan större fokus läggas på kärnverksamheten. Du frigör tid för mer offensiva och strategiska insatser, som bidrar till verksamhetens utveckling.
 2. Hög kvalitet och trygghet
  Atea är en stark och stabil partner med gedigen erfarenhet. Det dedikerade teamet i Eskilstuna arbetar uteslutande med backup och fortbildar sig löpande inom området. Med Backup som tjänst kan du alltid återställa ditt system till en tidigare version, vilket kan vara räddningen om du blir utsatt för virus eller ransomware.
 3. Trygg förvaring av data
  Verksamhetens data förvaras på två ställen: i backupnoden hos dig som kund och på Ateas servrar, som är inlåsta i ett övervakat och säkerhetsklassat före detta militärt bergrum i Eskilstuna. Överföringen av data skyddas av en brandvägg och är krypterad med en krypteringsnyckel. Hela leveransen är ISO 27001-certifierad enligt de krav som gäller för ledningssystem för informationssäkerhet.
 4. Snabb återläsning
  Vid en återställning av systemet hämtas filerna i första hand från den backupnod som står placerad i din verksamhets lokaler. Det garanterar en snabb återläsning av data och att du enkelt kan få tillbaka data från en server som har havererat. Atea står för all drift, övervakning och underhåll av backupnoden.
 5. Stordrift är kostnadseffektivt
  Att du frigör tid och resurser gör Backup som tjänst till en ekonomiskt fördelaktig lösning. Med Atea som partner har verksamheten alltid ett starkt backupteam i ryggen oavsett om det är vardag eller helg. IBM, som har utvecklat grundprodukten, ser till att mjukvaran är uppdaterad för de senaste kraven och behoven.

För rådgivning kontakta

Daniel Klöfverskjöld
Daniel Klöfverskjöld
Concept Manager

Daniel har 20 år erfarenhet i it-branschen och har under de senaste 10 åren specialiserat sig på tjänstepaketeringar inom datacenter-området.

Därför ska du välja Atea

Hybrida it-plattformar

Inom hybrida it-plattformar jobbar vi med Datacenter-lösningar, publika moln, Cloud Native-plattformar, Software Defined Datacenters, AI och Ateas hanterade tjänster inom dessa områden. Våra specialister kan redan nu agera trusted advisor inom Kubernetes-baserade ramverk. 

Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. Genom vår breda och djupa expertis kan vi hjälpa dig som kund att utforma, implementera, driva och underhålla den it-infrastruktur som ditt företag behöver och är beroende av.

Ansvarstagande

För oss är det viktigt att skapa digital lösningar som både är hållbara och effektiva. Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.

Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. Våra kontor känner till marknaderna lokalt och har samtidigt tillgång till hela Ateas kompetens.