it som tjänst Säkerhet backup Datacenter och nätverk

Backup som tjänst

Ateas Backup som tjänst ger din verksamhet en effektiv och trygg backuplösning, samtidigt som it-avdelningen kan ägna mindre tid åt rutinuppgifter och mer tid åt utveckling.

Allt du behöver veta om tjänsten

Som it-chef inser du sannolikt värdet av en bra backup, men kanske funderar du också på hur det blir om hanteringen inte längre sker internt.

Tomas Blixt, försäljningschef på Atea svarar på de vanligaste frågorna om "Backup som tjänst" och förklarar vilka fördelar den kan ge din verksamhet.

Här finns backuptjänster i utvecklingens framkant

De vanligaste kommentarerna från kunder som använder Backup som tjänst kan sammanfattas med orden ”befrielse” eller ”lättnad”. Men för Atea handlar backuper snarare om ett passionerat fokus. Här jobbar specialister med att utveckla tjänster som ligger i teknikens och efterfrågans framkant.

Backuptjänster i utvecklingens framkant

Så blir du effektivare och tryggare med backup som tjänst

Ateas Backup som tjänst ger din verksamhet en effektiv och trygg backuplösning, samtidigt som it-avdelningen kan ägna mindre tid åt rutinuppgifter och mer tid åt utveckling.

 1. Frigör resurser
  När it-avdelningen inte längre behöver avsätta tid för backuphantering kan större fokus läggas på kärnverksamheten. Du frigör tid för mer offensiva och strategiska insatser, som bidrar till verksamhetens utveckling.
 2. Hög kvalitet och trygghet
  Atea är en stark och stabil partner med gedigen erfarenhet. Det dedikerade teamet i Eskilstuna arbetar uteslutande med backup och fortbildar sig löpande inom området. Med Backup som tjänst kan du alltid återställa ditt system till en tidigare version, vilket kan vara räddningen om du blir utsatt för virus eller ransomware.
 3. Trygg förvaring av data
  Verksamhetens data förvaras på två ställen: i backupnoden hos dig som kund och på Ateas servrar, som är inlåsta i ett övervakat och säkerhetsklassat före detta militärt bergrum i Eskilstuna. Överföringen av data skyddas av en brandvägg och är krypterad med en krypteringsnyckel. Hela leveransen är ISO 27001-certifierad enligt de krav som gäller för ledningssystem för informationssäkerhet.
 4. Snabb återläsning
  Vid en återställning av systemet hämtas filerna i första hand från den backupnod som står placerad i din verksamhets lokaler. Det garanterar en snabb återläsning av data och att du enkelt kan få tillbaka data från en server som har havererat. Atea står för all drift, övervakning och underhåll av backupnoden.
 5. Stordrift är kostnadseffektivt
  Att du frigör tid och resurser gör Backup som tjänst till en ekonomiskt fördelaktig lösning. Med Atea som partner har verksamheten alltid ett starkt backupteam i ryggen oavsett om det är vardag eller helg. IBM, som har utvecklat grundprodukten, ser till att mjukvaran är uppdaterad för de senaste kraven och behoven.

Så återställer kommunen sin data efter ett angrepp

Varje dag hanterar Sveriges kommuner stora datamängder som är ovärderliga för oss medborgare och samhällets funktioner. Ett virusangrepp kan få stora konsekvenser under lång tid. Men den här kommunen är i trygga händer. Med Ateas Backup som tjänst kan datasystemet snabbt och kostnadseffektivt återställas till ett läge före attacken. 

Följ stegen genom att klicka på de gröna rutorna

Jag behöver mer information om denna tjänst

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer