Tillbaka till Datacenter och nätverk
nätverk IPv6 It-infrastruktur

Kom igång med IPv6 förstudie

Vi går tillsammans igenom ert befintliga nuläge och tar fram en plan för vad som behöver göras för att alla externa tjänster ska vara nåbara via IPv6.

I IPv6 förstudien ingår

 • Förslag på nödvändiga ändringar inför övergången till IPv6 (webb, e-post och dns)
 • Vara behjälplig att beställa IPv6-adresser
 • Skapa ett ramverk för IP-adressplan kopplat till IPv6- prefix
 • Övergripande tidsplan med prioriterade aktiviteter för att anpassa delar av miljön till IPv6

Genomförande

 • Workshop inklusive förberedelser
 • Sammanställning och framtagande av design
 • Presentation av lösning

Avgränsning

Förstudiens fasta pris inkluderar arbete kring framtagande av lösningsförslag och aktiviteter kring följande komponenter kopplat till en internetanslutning:

 • Internetanslutning
 • Lastbalanserare
 • Switchar
 • DNS
 • SMTP-server
 • Front webservers

Jag vill veta mer om IPv6

?
Tillbaka till Datacenter och nätverk
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer