Tillbaka till Datacenter och nätverk
Hybrid datacenter Infrastruktur

Få full kontroll över din it-miljö med Hybrid datacenter

Hybrid datacenter ger dig fullständig överblick över din it-miljö, eftersom alla interna it-system, externa plattformar och molntjänster samlas i ett gemensamt gränssnitt.

Så gör Hybrid datacenter verksamheten effektivare

I tjänsten ingår automatisering, heltäckande support av Atea – och möjligheten att delegera uppgifter till verksamheten frigör tid till affärsutveckling.

Med Hybrid datacenter kan du från ett enda gränssnitt överblicka och kontrollera hela din it-miljö. Det underlättar flytt av data och anpassningar till nya lagar och förordningar, samtidigt som du får en bättre kontroll på dina kostnader.

Fem fördelar med tjänsten

  1. Överblick leder till minskade kostnader
  2. Automatisering kan leda till nya affärsidéer
  3. En självständig och effektiv verksamhet
  4. Stordriftsfördelar utan stor organisation
  5. Utveckling som gynnar alla

På vårt webinar går vi genom allt du behöver veta om Hybrid datacenter.

Allt du behöver veta

Få kontroll och en plattform för verksamhetsutveckling med Hybrid datacenter

Kontroll och förutsättningar i en hybrid miljö är ingen självklarhet. Förflyttningen för med sig utmaningar som tar mer tid än det ger. Vi har löst detta genom att paketera en komplett lösning där du direkt får kontroll och en plattform för verksamhetsutveckling.

15 november kl. 10.00-10.45 Anmäl dig

Krister Näsström, it-chef, Marks kommun berättar om molnresan.

Nya digitala lösningar och e-tjänster är inte bara ett sätt för landets kommuner att möta medborgarnas förväntningar – de håller också nere kostnaderna.

Läs om Marks kommuns molnresa

Vanligaste frågorna om Hybrid datacenter

Självklart kan du som it-chef ha funderingar eller farhågor inför köpet av en ny tjänst. Vi svarar på några av de vanligaste frågorna om Hybrid datacenter. Vi förklarar också varför lösningen är ett effektivt sätt att få full kontroll över it-miljön.

Få svar på de vanligaste frågorna

Daniel Klöfverskjöld berättar om fördelarna med Hybrid datacenter.

De verksamheter som minimerar administrationen och istället investerar resurserna i utveckling – de förutspås bli vinnare, enligt Gartner.

Frigör tid för verksamhetsutveckling

Välkommen till kontoret som frigjorde tid och energi

För några månader sedan gick vardagen för den här it-avdelningen ut på att släcka bräder. Men tack vare automatiserade flöden och processer, där medarbetarna själva har tillgång till kapacitet och servrar, är arbetet nu roligare och effektivare.

I samarbete med HPE och Redhat

Atea och HPE

Atea och Hewlett Packard Enterprise har ett nära och mångårigt samarbete vilket innebär att vi har ett mycket stabilt och väletablerat partnerskap. Tillsammans erbjuder vi företag och organisationer innovativa och säkra it-lösningar, både produkter och tjänster.

Atea och RedHat 

Redhat är en ledande aktör inom innovation och Opensource och en viktig leverantör i våra erbjudanden kring Hybrid Datacenter och OpenShift Container Platform. Atea har den högsta partnerstatusen Premier och är Redhats största partner i Sverige.

Tillbaka till Datacenter och nätverk
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer