Laddar meny
video

Trådlösa nätverk för din skola

Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens och digitaliseringens alla möjligheter ska tas tillvara av skolväsendet. Det är nationella it-strategins vision för förskola och grundskolan till år 2022.

Vad har din skola för strategi för att nå visionen 2022?

Oavsett strategi så vet vi att våra trådlösa nätverk används av fler och fler tillämpningar och samtidigt har trådlöst blivit den primära anslutningsmetoden för datorer, surfplattor, sensorer och andra typer av enheter. Stora mängder data genereras och alla applikationer och program skall samsas på det trådlösa nätverket. Det förutsätter rätt produktval och rätt design. Upplever du att det saknas täckning i klassrummen eller att det inte går att ansluta sig till det trådlösa nätverket när det är många elever på en liten yta samtidigt? Eller att tillämpningar som tal och video inte fungerar med den kvalitet som elever och lärare förväntar sig i utbildningen? Med största sannolikhet uppstår problem på grund av att nätverket inte utvecklats i takt med hur det används.

Trådlöst nätverk som möter dagens och framtidens behov

 • Har accesspunkter anpassat efter skolans behov och monterat med hänsyn till lokal och antal användare.
 • Ger dig ett gränssnitt som visar hur nätverket används och av vem.
 • Ger dig statistik som du kan använda för din verksamhet, exempelvis hur elever rör sig över tid i lokaler för att kunna säkerställa att det finns täckning där det behövs.
 • Kan erbjuda åtkomst till nätverket via olika autentiseringsmetoder som AD, Facebook eller Google.
 • Stödjer alla applikationer din skola behöver och samtidigt garanterar kvalité för tal och video.
 • Är flexibelt, skalbart och kan enkelt byggas ut utan oförutsedda kostnader.
 • Är säkert och ger dig möjlighet att styra vad nätverket skall används till.

Vårt erbjudande

 • Vår workshop trådlösa nätverk för skola, syftar till att dokumentera vilka behov och krav som har en påverkan på utformningen av det trådlösa nätverket. Vi intervjuar namngivna personer och dokumenterar behoven i en kravbild. Underlaget används sen för att säkerställa ett trådlöst nätverk som möter framtidens behov.
 • Med vår tjänst förstudie trådlösa nätverk med Site Survey för skola får du ett designunderlag som innehåller mängden trådlösa anslutningspunkter som krävs och deras placering i kartor eller planritning. Det för att ge rätt förutsättningar till ett trådlöst nätverk som stödjer era tilltänkta tillämningar. Designunderlaget kan användas för budgeteringssyfte, underlag för ett etableringsprojekt eller för kontroll av nuvarande miljö.
Faktaruta från Nationella it-strategin – Skolverket
 • Sju av tio grundskolor och åtta av tio gymnasieskolor använder idag molntjänster som till exempel Google apps, Offie 365 och iCloud.
 • Jämfört med för fyra år sedan upplever grundskolor att internet- uppkopplingens kapacitet inte är tillräcklig. 2012 upplevde knappt sju av tio grundskolor att kapaciteten var tillräcklig medan motsvarande idag är knappt sex av tio. När det gäller det trådlösa nätverkets kapacitet finns ingen större förändring sedan 2012.
 • Drygt hälften av rektorerna i grundskola och sju av tio rektorer i gymnasieskola upplever att det trådlösa nätverket har en tillräcklig kapacitet.

Jag vill få mer information

?
?

Genom att skicka detta formulär godkänner jag att Atea hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Så här hanterar vi dina personuppgifter

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer