Laddar meny

Kommun

Kommunernas digitala strategi innehåller mål som främjar medborgaren och medarbetaren sätt att verka och bo i den enskilda kommunen. Rätt användning utav digitaliseringen kan leda till bättre hälsa, lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

Våra kommuner ansvarar idag för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Det är en viktig uppgift och där fokus ligger på förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommuner, landsting och regioner står inför utmaningar med ökat kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav från olika brukargrupper. Detta ställer även höga krav på förändring kring kompetensförsörjning.

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen.

 

Kommunernas digitala strategi

Digitaliseringen är en viktig faktor för att klara kvalitets- och effektivitetskraven som framtiden utmanas med, inte minst för att möta kostnadsökningar, rekryteringsbehov och kvalitetskrav.

Den snabbt åldrande befolkningen är även en utav de stora utmaningarna som välfärden står inför.

Rätt användning utav digitaliseringen kan leda till bättre hälsa, lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

Vi vill vara en naturlig partner för våra kommuner. Med kompetens och med smarta och säkra lösningar vill vi göra skillnad.

För att uppnå detta har Atea som ett utav sina fokusområden valt att satsa på området kommun. Vi vill med branschexpertis och förståelse vara med på våra kommuners arbete och satsningar framåt inom innovativa lösningar.

Genom att förstå värdekedjan, var man befinner sig och vart man vill i framtiden vill vi vara med och skapa värde för varje enskild människa.

Jag vill ha mer information

?

Genom att skicka detta formulär godkänner jag att Atea hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Så här hanterar vi dina personuppgifter

 

Prata med mig om lösningar för kommun
Johanna Johansson
Chef Kommun
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer