2018-11-27

Vilken start! - i huvudet på en trainee

Mitt namn är Amanda Näsman och jag är en av de nya traineerna på Atea. För tillfället är jag på besök i Göteborg hos min mentor Åsa Cederlund som är regionchef för region Väst. Jag återkommer om detta senare i inlägget, men eftersom jag är här veckan ut vill jag passa på att börja hela inlägget med lite extra goa hälsningar härifrån!

Från KTH till Atea – som jag längtat!

I början av sommaren tog jag examen från civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi på KTH och började i slutet på augusti arbeta som managementtrainee på Atea. Ett som är att konstatera är att veckorna har sprungit iväg sedan dess - och vilken start det har varit!

Här är jag och mina fina traineekollegor som jag ser fram emot att få lära mig mycket av.

Fr v: Emil Rydin, Amanda Näsman (jag), Sara Vitmosse och Emil Näsvall

Mina första månader på Atea

Traineeprogrammet inleddes med en introduktionsvecka där varje person ur den svenska ledningsgruppen presenterade sitt område för oss traineer, parallellt som vi arbetade med ett projekt som vi fått av vår VD Carl-Johan Hultenheim. Det var en spännande och lärorik vecka med mycket nytt, och det tog inte slut här. Jag skulle vilja säga att denna känsla karaktäriserar traineeperioden i sin helhet. Man får ständigt inblick i nya områden, blir introducerad till nya, kunniga och trevliga personer samtidigt som man får utrymme att arbeta med projekt där man kan vara med och påverka, utveckla och tillföra värde med sin egen kompetens.

Fun fact: Atea har haft fyra stycken omgångar av managementtraineer, och av alla som gått traineeprogrammet så arbetar alla utom en kvar inom verksamheten. Det tycker jag verkligen visar på en utvecklande och rolig arbetsmiljö!

På denna bild ser ni oss nuvarande traineer tillsammans med alla tidigare traineer.

Mentorer från ledningsgruppen

Som ovan nämnt är jag denna vecka på besök i Göteborg hos min mentor Åsa. Alla traineer har en varsin mentor från ledningsgruppen som vi har kontinuerliga avstämningar med och får möjlighet att arbeta med på plats på deras kontor vid två tillfällen: två dagar under andra veckan på traineeprogrammet samt en hel vecka mellan två moduler.

Moduler kallar vi de 10-veckorsperioder som vi arbetar på olika avdelningar. Under traineeåret har vi fyra stycken av dessa som vi traineer är utspridda på och roterar efter varandra mellan.

Min första modul var en av våra nationella enheter Atea Product Services (APS) som stöttar våra säljare och konsulter inom produktaffärer. Och här har jag trivts som fisken i vattnet!

Hållbarhet som genomsyrar företaget och sätter nya branschstandards

På APS fick jag börja med drygt en vecka på vår hållbarhetsavdelning. Här fick jag hjälpa till med leverantörsgranskningar, se över den interna processen kring detta och lära känna dessa duktiga och drivna personer.

Hållbarhetsteamet och jag!

Hur coolt är inte det (!?)- Atea har en hel avdelning med hållbarhetsspecialister som driver hållbarhetsfrågor inom IT-branschen, det är det inte många som har!

Efter det var jag en vecka på vårt kontor i Växjö där vi har många av våra centrala funktioner, inklusive vårt ENORMT stora lager där vi fick en rundvisning. Nog för att det befintliga lagret är stort, men under våren byter Växjö-kontoret lokaler och lagret växer med närmare 50% - och har 943 solceller på taket för att producera hållbar energi.

Rundvandring på lagret kräver reflexvästar.

Jag och en del av de grymma agenterna på vår kundtjänst.

Mina projekt - spännande och utvecklande med direkt påverkan på verksamheten

Under veckan i Växjö drog jag igång med mina projekt som jag har projektlett under APS-modulen. Även dessa gick i hållbarhetstema, vilket är något som genomsyrar företaget och som jag tycker att är otroligt viktigt att man arbetar för när man har så stor kraft att påverka som Atea som företag har.

I 100%klubbens monter på IT-arenan demade vi produkter som är inne på sin andra livscykel och berättade om de hållbarhetsfrågor som 100%klubben driver för IT-branschen.

På IT-arenan fanns ett gäng fantastiska talare på plats, både från Atea, våra partners och externa föreläsare. På bilden ser ni Ateas koncernchef Steinar Sønsteby som talade om hållbar innovation.

Som avslut på IT-arenan bjöds det på show till middagen.

Två av mina projekt handlade om att se över interna processer, arbeta fram förbättringsförslag och driva förändring. Ett tredje projekt var att vara med vårt hållbarhetsinitiativ 100%klubben på IT-arenan, en mötesplats för våra partners, Atea och våra kunder som turnerar runt till 15 orter i hela Sverige.

Att som ny på Atea få projektleda ett team med enormt mycket erfarenhet

Vad jag även gjort under min tid på APS är att projektleda inlämningen av ett anbud för en upphandling. Det har varit ett superspännande arbete och för att kunna göra det har jag fått jobba med ett team av guld. Alla inblandade har enormt mycket erfarenhet och har stöttat mig i mitt arbete, och tillsammans nådde vi målet - att lämna in ett riktigt bra anbud. Det har varit väldigt lärorikt att ha fått så pass mycket ansvar redan från början, inte bara i detta projekt utan i alla som jag har drivit. Jag har lärt mig massor både om organisationen och mig själv på vägen.

Tiden framför mig

Nästa område inom Atea som jag ska få lära mig mer om är vår konsultverksamhet, och det ser jag fram emot! Jag kommer att få varva att hänga med konsulter och konsultchefer ut på sina projekt samtidigt som jag kommer att få ta över och jobba vidare med ett internt strategiprojekt som min traineekollega Sara har påbörjat för konsultverksamheten.

Ser fram emot VD-veckan i vår

Jag ser även fram emot veckan i vår då vi traineer får möjlighet att arbeta med vår VD under en vecka. Med den veckan är tanken att vi ska få en inblick i de uppgifter som en VD arbetar med, och parallellt med det kommer vi att få jobba med projekt som han tilldelar oss utifrån vad som är intressant för verksamheten i dagsläget. Med detta vill jag skicka med en avslutande bild från vår första dag på Atea, när vi tog över VD-Kalles kontor, för nu är det inte länge tills vi är där tar över igen!

Hälsningar Amanda