2019-02-11

Ateas traineeprogram är en mångfacetterad resa som överträffar mina redan högt ställda förväntningar

Vi är i mitten av februari och två av mina totalt fyra traineemoduler är nu avklarade. Under veckan har jag genomfört traineeprogrammets otroliga ”vd-vecka" då vi traineer får ta rygg på vår vd.

Emil Rydin

Jag har under min tid på Atea hunnit lära känna stora delar av företaget internt, träffat många av våra kunder och från mina moduler tagit lärdomar jag kommer ha nytta av många år framöver. Jag är tacksam för min första tid och starkt motiverad för mer!

För det är trots allt endast fyra månader sedan jag lämnade Handelshögskolan och Göteborg för att börja traineeprogrammet på Atea. Under de inledande veckorna utbildas vi traineer i Ateas processer och värderingar. Företaget beskriver sitt traineeprogram med höga visioner och målsättningar. Jag kan ärligt säga att Atea lever upp till dessa förväntningar…och kanske ännu mer därtill! Möjligheten till ansvarstagande från dag ett, samt supportfunktioner i form av mentorer, faddrar och HR-kontakter säkerställer en otroligt motiverande och utvecklande miljö vilket sannerligen gör Atea till "the place to be”.

Bilden är tagen från Bosön i Stockholm. Promenaden utfördes i samband med ett givande triosamtal (vilket är en metod för handledning) med vår VD Carl-Johan Hultenheim.

Att arbeta inom försäljning

Jag tänkte ta tillfället i akt att berätta vad jag lärt mig om försäljning, vilket var min inledande modul på traineeprogrammet. Som trainee har jag under 11 veckor fått följa Ateas kundansvariga och lära allt som är inkluderat i rollen. Exempelvis interna möten, administrativa processer och det roligaste av allt, träffa Ateas många kunder. Vad jag fann intressant är att försäljning inte enbart handlar om "vad du erbjuder" utan till en större grad "hur du framför ditt erbjudande". Detta var uppenbart när jag hade förmånen att följa olika kundansvarigas vardag och analysera deras mötesstrategi. Atea har en intern affärsakademi med uppgiften att utbilda personal inom kundnytta, verksamhetsbehov och kunna erbjuda ”det lilla extra”. Resultatet är ett förhållningssätt som utmanar kunders föreställningar och visioner. Inställning sätter en proaktiv agenda och skapar ett mer utvecklande möte, inte minst för de kundansvariga.

Jag har inspirerats av samtliga möten och detta vill jag nu dela med er. Så här kommer den, min lista för det perfekt genomförda kundmötet baserat på mina erfarenheter från säljmodulen:

  • Våga vara personlig-i ett initialt säljmöte, berätta personligt om dig själv så som familj, intressen etc. Detta var något jag märkte kunder värderar högt.
  • Förstå kundens organisation och utmaningar…och framför allt, visa kunden din synvinkel för att ge ett nytt perspektiv.
  • Lyssna mer än du pratar-låt kunden förklara sina behov, inte tvärt om.
  • Anta rollen som vägledare-visa vägen och våga utmana kunders idéer, strategier etc. för att tillsammans komma fram till den bästa lösningen.

Ovanstående leder fram till min viktigaste insikt hittills, att försäljning är rätt logiskt ändå. Efter att ha observerat olika former av möten och träffat en stor mångfald kunder, står det klart för mig att det handlar om att vara sig själv, väl förberedd, intresserad och dedikerad att skapa kundvärde. De mest genomarbetade säljargumenten gör ej skillnad om inte säljaren har förtjänat kundens förtroende. Detta är något som går i linje med Ateas säljkultur, då företaget i mångt och mycket strävar efter rollen som betrodd rådgivare. Filosofin är väl etablerad och Ateas kundansvariga arbetar på ett nära strategiskt plan med kunder för att komma fram till önskade slutsatser. Som ett bevis på denna filosofi är Atea ett värderingsstyrt företag som t.ex. inte applicerar provisionsbaserade löner. Resultatet är en säljkår, utan bundenhet med fokus på rätt lösning till sina kunder. Jag anser att Atea säljer på sättet kunder vill köpa, och erbjuder arbetsvillkoren kundansvariga önskar, vilket är värt mycket. 

Att vara trainee på Atea är en fantastisk resa. Det är ett år med mycket skratt, stor social kontext och spännande utmaningar, för den som är intresserad rekommenderar jag varmt att ansöka!

En av många fördelar med traineeprogrammet är att man får jobba med bland annat dessa härliga traineekollegor. Från vänster: Emil Näsvall, Sara Vitmosse ,Emil Rydin (jag) och Amanda Näsman