2017-12-04

Så kan vardagen se ut på Atea - i huvudet på en trainee

Jag heter Andreas Runér och är en av Ateas management traineer. Att rättvist sammanfatta min första tid på Atea är inte enkelt eftersom det finns så mycket att berätta. Uttrycket att tiden går snabbt när man har roligt, stämmer helt och hållet i det här sammanhanget. Den övergripande reflektionen pekar mot några riktigt givande månader som i sin tur skapar en ständig iver om att få fortsätta utmanas.

Andreas Runér Analytiker eShop

För den otålige kan det här inlägget summeras med tre ord:
händelserikt, lärorikt och roligt.

En inblick i en trainees kalender och aktiviteter

Under tio veckor var jag på en avdelning som har uppdraget att ge Ateas nationella regioner rätt förutsättningar till att lyckas inom området ”it som tjänst”. Det inkluderar allt inom erbjudande, säljstöd och leverans. Mitt arbete på avdelningen gav flera viktiga erfarenheter, däribland en förståelse för Ateas tjänsteportfölj. I ett projekt jag ansvarade för krävdes det att ta kontakt med nyckelpersoner anknutna till tjänsterna, vilket skapade en helhetsförståelse utifrån tre olika perspektiv: kund, sälj och förvaltning. Projektet innebar att på ett marknadsorienterat samt kundfokuserat sätt beskriva tjänsterna och samtidigt ta hänsyn till säljarnas behov. Resultatet blev att jag skapade ett verktyg med samlad information som säljare har nytta av i sitt arbete.

Parallellt med arbetet på avdelningen har jag fått olika uppdrag från Ateas VD samt Kultur- och marknadsdirektör, vilket ger en ännu djupare förståelse för Atea som bolag. Det är dessutom en stor förmån att ha avstämningar med Ateas VD och få en insyn i det mer strategiska arbetet. Efter årsskiftet kommer jag även att få följa med i VDns vardag under en vecka. Utöver det har jag under traineeprogrammet ett mentorskap med en i den svenska ledningsgruppen, som både är utvecklande på ett personligt samt professionellt plan.

De senaste veckorna, efter att ha varit på den första avdelningen, har varit väldigt varierande och spännande. En vecka ägnades åt att fördjupa mig inom affärsutveckling. Det var oerhört inspirerande att få höra om ett arbetssätt som går ut på att hålla Ateas erbjudande aktuellt och konkurrenskraftigt. Det var en välfylld tidsperiod där jag även deltog på en intern säljaktivitet som Atea håller tillsammans med sina strategiska partners. Säljaktiviteten innebar att under två dagar samlas för att dela kunskap med varandra, avsluta affärer, boka kundbesök, följa upp leads samt att ha riktigt roligt tillsammans.

I och med mentorskapet, åkte jag till Ateas kontor i Kalmar för att besöka min mentor i kombination med att under två dagar bilda mig en översikt kring hur ett lokalkontor är uppbyggt och drivs. Det innebar möten tillsammans med en konsultchef, försäljningschef, platschef samt ett kundbesök tillsammans med en konsult. Alltså två väldigt givande dagar.

Min traineekollega Caroline och jag under en av kaffepauserna under Digitala strategier.

Efter besöket i Kalmar deltog jag på heldagseventet Digitala strategier som är ett samarbete mellan Atea och Dagens industri. Där syftet är att näringslivets makthavare, ledande politiker, framstående forskare och tongivande entreprenörer delar med sig av inspiration samt erfarenheter om den digitala transformationen. Då Atea är officiell sponsor till Svenska Friidrottsförbundet, avslutades kvällen genom Friidrottsgalan med pompa och ståt.

Det senaste som har hänt var att jag deltog på ett regionledningsmöte tillsammans med min mentor, vilket var riktigt intressant, och nu har jag börjat på en ny avdelning. Därför har jag haft en del uppstartsmöten med olika avdelningschefer för att sätta mig in i deras delar i verksamheten. Jag var dessutom med på LINK-mässan på Linköpings universitet för att representera Atea och svara på frågor från studenter. Det var väldigt kul eftersom det inte var så länge sedan jag själv besökte mässan som student.

Summa summarum

Sammanfattningsvis har den första tiden på Atea varit väldigt händelserik och otroligt lärorik. Det är ett trevligt gäng medarbetare som bland annat har inneburit flera AWs och pingismatcher. Atea är en inspirerande arbetsgivare; att fortsätta få utmanande arbetsuppgifter och samtidigt ha riktigt roligt är en perfekt kombination enligt mig!

Bilder från mobilen

Här ser ni Kalmars gamla vattentorn som jag gick förbi på väg tillbaka till kontoret efter en trevlig lunch.

Jag tillsammans med min mentor Anders Myrbäck på Kalmarkontoret.

Såhär såg det ut under Digitala strategier på Stockholm Waterfront Congress Center.