2018-05-03

Att vara trainee är en intensiv dans på rosor

Nya möjligheter och nya utmaningar. Tiden rusar iväg som trainee, speciellt när man försöker hålla jämna steg med Ateas VD. Lägg till IoT, kundupplevelse och strategi så har du min roliga traineeperiod.

Att teknikutvecklingen går snabbt är det nog ingen som har missat. Många menar även att tekniken utvecklas med exponentiell hastighet, vilket gör framtiden svår att förutspå. Men redan nu finns det så mycket fantastiska möjligheter att ta vara på med hjälp av teknik. Ett sådant område är Internet of Things (IoT) och en av tidigare års traineer, Rasmus, jobbar nu som projektledare inom det. Tack vare mitt intresse och den inbjudande kulturen vi har på Atea fick jag bli delprojektledare för ett IoT-projekt som ska förbättra arbetsmiljön i skolor.

Det finns flera studier som påvisar påverkan miljön har för vår inlärning och koncentrationsförmåga, trots det har 9 av 10 skolor brister i sin skolmiljö enligt arbetsmiljöverket. Förutom att påverka inlärningen i skolan negativt kan det även vara skadligt för elevers och lärares hälsa. Därför tog vi fram en IoT-lösning som ger skolor en överblick av sin skolmiljö genom sensorer som mäter parametrar som koldioxidnivå, ljud, temperatur och rörelse. Genom analysen av den insamlade datan kan skolor se status för klassrum och göra de åtgärder som behövs. Spännande och kul att kunna göra skillnad för elever och lärare med hjälp av teknik.

Workshop med Skola, marknad och IoT-gänget

Slutspurt och framtid

Jag har under tio veckor varit på modulen Kundupplevelse och strategiska projekt tillsammans med superduon Charlott och Lovisa. Det har varit riktigt spännande att analysera feedbacken från våra kunder och se hur vi kan ta vårt arbete för kundupplevelse till nästa nivå. Med över 300 mail till/från Lovisa, många timmars Skypesamtal och styrgruppsmöten med VD och CFO har vi också startat projektet för framtagningen av Ateas strategiplan. Riktigt spännande och något jag gärna skulle fortsätta med, men nu är det dags för nya utmaningar.

TP2B med Lovisa och Charlott

Vad gör en VD utöver att coacha traineer?

En VDs vardag på Atea är intensiv och varierande. CIO-nätverk, säkerhetsdag, business reviews, projektråd, möte med facket, ledarskapsutbildning, pressrelease och strategi - listan på vad vi hunnit med under praktikveckan med VD är lång. Så stort tack Kalle för alla goda råd, resonemang och coachning som jag fått under veckan, de är ovärderliga!

Glassar i vårsolen med bästa traineegänget