2015-04-16

Hur når ni en effektivisering på 8%?

Alla verksamheter strävar efter att hitta förändringar som effektiviserar. Ett paradigmsskifte kopplat till mobila enheter och deras gränssnitt öppnar nya möjligheter. Med digitalisering av arbetsflöden, allt från enkla till tekniskt komplexa, kan vi göra saker smartare, enklare och effektivare.

Våra kunder ställer ofta frågor om nyttokalkyler, tillverkningskostnad samt tillvägagångssätt kopplat till hur appar kan förenkla och optimera arbetsflöden. Tekniken går framåt och det är enkelt att standardisera lösningar för branscher och kundsegment. Ändå är det svårt att svara på hur stor effektiviseringsgrad ett företag når genom att införa ett mobilt gränssnitt. Till vår hjälp har vi vår erfarenhet från vad vi gjort hos andra kunder.

Jag läste om en hundägare vars hund kom springande från skogen med papper i munnen. Det var dokument med känslig patientinformation om en brukare i äldreomsorgen. För alla inblandade är detta ”obra”.

Detta exempel på digitalisering är svårt att översätta i ekonomiska tal, men visar det på att andra värden är viktiga att beakta när vi analyserar möjligheterna med appar som digitaliserar ett arbetsflöde. Om personalen få tillgång till dokument och dokumentera på plats hos brukaren digitalt på ett godkänt och säkert sätt, så minskar risken.

I planeringen av appen Viva omsorg, som digitaliserar en stor del av arbetsflödena inom omsorgsarbetet, räknade vi tillsammans med några kommuner ut vilken effektiviseringsgrad som de kunde nå. Resultatet var att vid 2 000 anställda frigörs 230 000h per år och det motsvarar ca en halv miljon fler besök per år hos brukare för en kommun med ca 50 000 medborgare.

Var verkligen siffrorna korrekta? Vi hade använt försiktighetsprincipen och räknat lågt på alla tidsbesparingar, men en halv miljon fler besök hos en äldre tycktes som en extrem effektivisering. Efter att kritiskt ifrågasatt alla antaganden visade det sig att kalkylen med en effektiviseringsgrad på nästan 8% stämde.

Att digitalisera arbetet på plats hos brukaren sparar tid, ökar kvalitet samt minska stressen för personalen. Vi vet att med appar uppnås effektivisering av arbetsflödet, både i omsorgen och andra verksamheter.

Jag vill ge dig ett gott råd: fundera över vilka arbetsflöden som kan digitaliseras och då effektiviseras i din verksamhet. Jag vet att de finns.

undefined

undefined

Karta över Motala