Hoppa till huvudinnehåll

Appar för din verksamhet

Effektivisera din verksamhet genom att digitalisera dina verksamhetsflöden med våra färdigpaketerade produkter/appar eller kundunik utveckling i form av en skräddarsydd lösning.

Färdiga appar och lösningar

Appar som passar de flesta bolag

Mobile Core
Ny kanal som underlätta er kommunikation både externt och internt

Papperslösa möten
Papperslösa möten är en lösning som förenklar dokumenthanteringen i större möten. 

Appar för vård och omsorg

Appva
Kvalificerat stöd inom omsorgen

Viva omsorg
Effektiva flöden med kortare ledtider och ökad kvalitet inom hemtjänsten

Effektivisera er verksamhet med appar

Som specialister på system- och apputveckling hjälper vi dig med allt ifrån idé och strategi till färdig funktion. Smarta kopplingar till bakomliggande affärs- och verksamhetssystem i en app gör att dina medarbetare kan arbeta mobilt i realtid.

Vi har lång erfarenhet av systemutveckling inom ett flertal branscher och arbetar både med back-end och front-end utveckling. Vi har även erfarenhet av att integrera lösningar mot befintliga system hos våra kunder.

Vi hjälper dig med:

  • Kravställning av appar
  • Appar och system
  • Kundunik utveckling
  • Förvaltning av appar

Vi tar gärna ansvar för helheten och skräddarsyr lösningar utifrån våra kunders behov. Vi har lång erfarenhet av systemutveckling inom ett flertal branscher och arbetar både med back-end och front-end utveckling. Vi har även erfarenhet av att integrera lösningar mot befintliga system hos våra kunder.

Vi har valt att använda Azure's plattform för att utveckla kostnadseffektiva och innovativa lösningar som även möjliggör en enklare förvaltning. 

  • Från idé till implementerad lösning
  • Agilt kundteam med projektledning
  • Front- och back-end
  • iOS, Windows, Android och responsiv webb
  • Digitalisera och effektivisera processer
  • Realisera verksamhetsnytta

Behovsanpassad app

Har du en önskan om att effektivisera någon del av din verksamhet genom digitalisering? Kanske har du en idé om vad som behöver göras men vet inte hur du ska komma vidare och var du ska börja?

Vi kan hjälpa dig! På Atea vet vi hur viktigt det är att ett system verkligen utgår från ditt behov. Vi vet också hur lätt det blir fel. Börjar man i rätt ände kan man spara både tid och pengar och dessutom få precis det system som efterfrågas.

Kundunik systemutveckling

Vi tar gärna ansvar för helheten och skräddarsyr lösningar utifrån våra kunders behov. Vi har lång erfarenhet av systemutveckling inom ett flertal branscher och arbetar både med back-end och front-end utveckling. Vi har även erfarenhet av att integrera lösningar mot befintliga system hos våra kunder.

Mer om systemutveckling

Förvaltning av appar

Förvaltning uppstår när den första versionen av systemet/appen är driftsatt och innefattar aktiviteter såsom användarstöd, eskaleringsrutiner vid incidenter/problem samt utökning av funktionalitet.

Atea hjälper dig med att ta fram en förvaltningsplan för det system/app som ska förvaltas. Förvaltningsplanen beskriver systemet/appen som ska förvaltas, roller och ansvarsområden och ligger sedan till grund för kommande förvaltningsaktiviteter.

Mer om systemförvaltning

Kom igång

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer