Telesupport

Driftsservice

Driftsavbrott kan i värsta fall stå dig dyrt. Med Ateas hjälp kan du försäkra dig vid avbrott och vara trygg i att dina system fungerar som de ska. Hela dygnet, sju dagar i veckan, året runt.

Vi säkerställer kontinuerlig drift av din it-infrastruktur. Via avtal garanterar vi att dina it-lösningar och produkter fungerar, vi ser helt enkelt till att du har tillgång till reservdelar, kompetens och funktion dygnet runt (24/7/365) eller som avtalat (SLA). Som kund till Atea tar vi även ansvar för övergång och transformering genom våra ITIL-konsulter.

  • Förebyggande underhåll: kontroll av datasystem och applikationer
    Med ett löpande avtal för proaktivt underhållsarbete minskar risken för oförutsedda driftavbrott. En billig försäkring, jämfört med vad ett driftstopp skulle kunna kosta er verksamhet.
  • Hårdvaruservice: reparation av hårdvara i er it-infrastrukturmiljö
    Förvissa dig om att er utrustning fungerar fullt ut idag och imorgon. Med avtal om service på hårdvara, på datorer, servrar, nätverkskomponenter och skrivare, kan du känna dig du trygg.
  • Programvaruservice: support vid brådskande programvaruproblem
    Låt inte användarproblem stå i vägen för er verksamhets produktivitet. Med ett supportavtal får användarna snabb hjälp när de stöter på problem.

Trygghet och kända kostnader

Oberoende av fabrikat ser Atea till att era it-produkter fungerar. Hos oss kan du få en uppgradering från en traditionell produktgaranti till ett supportavtal - du garanteras en viss svarstid och lagning av er defekta hårdvara inom överenskommen tid. På köpet får du kontroll över driftskostnaderna för er it-miljö.

Flexibel support

Du kan få den servicenivå du önskar. Det går alldeles utmärkt att få en mycket kort inställelsetid - mitt i natten om det är vad som krävs i din organisation.


Tillbaka


Portalen är för befintliga kunder där de kan registrera och följa sina pågående ärenden.