Upphandling

Ramavtal för offentlig sektor

Här återfinns information om samordnade ramavtal inom it-området för offentlig förvaltning. Atea har tecknat ett antal egna ramavtal men äger också rätt att mottaga avrop från ett flertal ramavtal som återförsäljare.

Atea kan erbjuda produkter och tjänster från följande ramavtal och leverantörer:

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC)

SIC har i uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter avseende varor och tjänster som upphandlas i stor omfattning. För att skapa bästa möjliga villkor för användning av informationsteknik inom hela den offentliga sektorn kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen inom området IT och telekommunikation.

Ateas ramavtal:

 • Licensförsörjning 2010
 • Servrar, Lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012
 • Klienter 1, Region Norr/Örebro/Uppsala
 • Klienter 3, Region Väst
 • Klienter 4, Region Sydöst
 • Klienter 6, Region Rikstäckande
 • Klienter 7, Stationära datorer, Bärbara datorer samt Tablets/Surfplattor
 • Mobiltelefoner 2012
 • Telefoniprodukter 2012
 • Nätverk 2012
 • AV-produkter och tillhörande tjänster

 • IT-Drifttjänster 2010
  • Användarnära funktioner
  • Påplatsdrift
  • Helhetsdrift (som underleverantör)

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI)

SKI genomför också samordnade upphandlingar för offentlig sektor, främst kommuner och landsting.

Ateas ramavtal:

 • Programvaror 2013
 • Arbetsplatser, klienter och surfplattor 2012
 • Elevdatorer och surfplattor 2012
 • It-konsulttjänster 2012
 • It-produkter MM10

Atea är också återförsäljare på följande ramavtal:

 • Skrivare och Kopiatorer 2010, Prodoc
 • Skrivare och Kopiatorer 2010,  Xerox

Priser förändras löpande och dagsaktuella priser hämtas lämpligen från Atea eSHOP eller genom kontakt med Atea Customer Care. Här återfinns även Ateas avtalspriser på produkter från övriga ramavtal.


Tillbaka

Kontakta oss

Atea säljer it-produkter, programvaror och tjänster direkt till slutkund. Huvuddelen av alla it-produkter och volymlicensierade programprodukter säljs/avropas från Atea genom Ateas beställningswebb eSHOP eller kundservice.

Inom Atea finns en central funktion tillgänglig för frågor som rör ramavtal för den offentliga sektorn och frågeställningar kring LOU.

Kontakta oss på upphandling@atea.se.

Andra kontaktytor
Licensfrågor riktas till licens@atea.se

Kundservice och eSHOP

Atea Customer Care är den enhet som, parallellt med eSHOP, normalt nyttjas för att avropa/beställa produkter samt rådgivning. Funktionen är bemannad under kontorstid och där finns bl.a. personal som är väl insatta i ramavtal och licensfrågor.

Vår kundservice nås via följande telefon- och faxnummer:

Telefon: 020-44 66 00
Fax: 020-44 66 10

Läs också