PAI313000024

Avtalsförnyelse

Bevakning av support- och underhållsavtal

Vi hjälper dig att få kontroll på dina avtalsförnyelser, på ett optimalt och effektivt sätt. Vårt syfte är att skapa ordning i din licenshantering, att samla ihop och hantera administrativa frågor ur ett helhetsperspektiv. Vi finns tillgängliga för frågor och

support under hela avtalsperioden och har löpande avstämningar och säkerställer att du är rätt licensierad utefter dina förutsättningar och behov. För vi vill att du på lång sikt skall få ut det mesta av dina investeringar.

Avtalsfo ̈rnyelse

När ska dina avtal förnyas?
Vi hjälper dig att bevaka

När du tecknat ett licensavtal med oss dedikeras personal till att bevaka och följa upp ditt avtal. Vi kontaktar dig inför avtalets utgång, diskuterar eventuella förändringar och förnyar därefter avtalet, varvid bevakning och uppföljning återupptas.


Tillbaka

Kontakt

För mer information kontakta din lokala licensspecialist eller en av våra licensrådgivare på Atea Licens Customer Care.

Tel: 020-44 66 05
E-post: licens@atea.se