UC

Varför är Unified Communications intressant för ditt företag?

Det höga tempot i dagens affärsvärld tvingar företag att öka sin konkurrenskraft med hjälp av förbättrade kommunikationssystem. Antalet e-postmeddelanden, snabbmeddelanden, röstmeddelanden, faxmeddelanden, multimediekonferenser bara ökar och ökar, och många företag har gjort punktlösningar för att lösa akuta behov.

Dessa isolerade punktlösningar leder ofta inte till de förbättringar när det gäller snabbare projektavslut, snabbare beslutsprocesser och bättre kundkontakt, som man hoppats på.

För att åstadkomma detta och förbättra produktiviteten och effektiviteten behöver företagen mer än bara några nya produkter. Företagen behöver samlade kommunikationslösningar som är effektiva, öppna, säkra och lätta att använda.

Atea erbjuder:

 • Total lösning för Unified Communications
 • Finansiering med flexibla och kostnadseffektiva lösningar för lägre totalkostnader och enklare budgetering med bibehållen kreditrate
 • Democenter för demonstration och test av lösningen i verkligheten
Paket Cisco Unified Communications från Atea, 30-500 användare Ring direkt från datorn
med Microsoft Lync

Med ett integrerat system för affärs-kommunikation från Cisco kan företag slippa dyra telefonräkningar, förbättra säkerheten, skydda sig mot externa och interna hot, integrera kundinformation och ge personalen större rörlighet.

Företagen upplever bl.a. förbättringar inom följande områden:

 • Effektivare kommunikation
 • Ökad personalproduktivitet
 • Högre driftsäkerhet och återhämtningsförmåga
 • Ökad flexibilitet och kortare processtid (go to market-tid)

Detta innehåller lösningen:

 • Telefonväxel
 • Kommunikationsklient med närvarostatus
 • Röstbrevlåda
 • Inspelning
 • Hänsvisning
 • Mobilintegration
 • Receptionistapplikation
 • Telefoner

Läs mer

De samarbetslösningar som används idag är ofta spridda över flera program och hanteras separat i infrastrukturen. Med Microsoft® Lync® säkerställer företaget en säker och effektiv kommunikationsplattform som gynnar både företagets it-infrastruktur och verksamhetens behov

Exempel på nyheter i Lync Server

 • Förenklat användargränssnitt
 • Tillgänglighet i mobiltelefon, pekplattan och datorn*
 • Integration med social medier
 • Fullt stöd för virtualisering*
 • Finns tillgängligt för iPhone/iPad, Android och Windows.

Detta innehåller lösningen

 • Integrerad och automatiserad närvarostatus
 • Krypterad chatt
 • Videokonferens och Telefoni
 • Dokumentdelning och redigering

Läs merTillbaka